ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

strana 2

Saluzzo (CN), 12.02.2013

Najdrahší Svätý Otec,
dovoľte nám zjednotiť sa našim jednoduchým hlasom k chóru, ktorý sa po Vašom prekvapivom včerajšom oznámení, rozšíril všade Cirkvou a svetom. Túžime s našimi chudobnými ale úprimnými srdciami, byť nežne vedľa Vášho srdca Otca v túto chvíľu a vysloviť Vám len veľké „ĎAKUJEME“ za všetko, čo ste nám dali počach týchto rokov a potvrdzujeme, že Vás „MÁME STÁLE RADI“ práve v tejto chvíli, dovoľte nám upovedomiť Vás na to ešte viac! Ďakujeme Vám, pretože rovnako aká bola veľká a silná vôľa blahoslaveného Jána Pavla II. vytrvať vo svojom poslaní pápeža až do konca aj pod ťarchou ťažkého kríža, cítime dnes ako je rovnako veľká Vaša pokora, ktorá v slobode si volí krok byť bokom. Dnes je úžasné vedieť, že pápež je predovšetkým človekom a kresťanom, ktorý úprimne a pokorne načúva vlastnému svedomiu osvietenému modlitbou a vierou. Dnes je pre nás veľkým poznanie spolu s Vami, že Cirkev je predovšetkým Kristova a že my všetci, Vy ako prvý, sme pokornými služobníkmi vo vinici Pánovej. Ďakujeme Vám za túto nádhernú lekciu pokory a slobody, ktorá nás z jedného pohľadu na chvíľu nechala stratených ale na druhej strane od nás žiada „niečo viac“ vieru v istote, že vzkriesený Pán vedie svoju Cirkev. Chceme prežívať túto chvíľu tak, ako ste nám to ukázali, v pokojnom a dôvernom vložení sa na príhovor Panny Márie, aby s jej materskou láskavosťou pomohla Cirkvi a prihovárala sa za nás všetkých. Svätý Otče, sme pokojní v istote, že tam, kde viac už nepostačujú Vaše fyzické sily a Vaša myseľ, kde Vaše slovo svetla nepočujú už naše uši, nás bude aj naďalej sprevádzať plodná viac ako inokedy, Vaša modlitba a Váš príhovor za nás všetkých. Preto Vám opätovne vyjadrujeme nekonečnú vďačnosť za všetko a navždy!
MÁME VÁS RADI, EŠTE OVEĽA VIAC!

Print this pagePrint this page