ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Štvrtok 12.

Sviatok života štvrtok popoludní. Homília Mons. Philippe Barbarina
Započúvajme sa predovšetkým do slova jedného proroka, proroka Ozeáša. Aj Ježiš je prorok, oveľa viac ako prorok. Slovo „prorok“ znamená ten, kto je pred nami a má ústa Božie. Božie slovo, ktoré je prítomné v našom živote dnes, hodí sa pre náš život, naše obavy, starosti súčasného života. Slová prorokov sú veľmi rozdielne: napríklad prorok Amos, ktorého sme počuli minulý týždeň, sa nahneval na ľudí a aj prorok Ozeáš, ako sme dnes počuli, niekedy sa nahneval. Niekedy nás obviňuje z pokrytectva: „Robíte krásne liturgie, pekné obety, ale vaše srdce je ďaleko odo mňa, vy ste zaspali vo vašom pohodlí a nevenujete pozornosť Bohu“.
Niekedy Židia a kresťania majú strach z prorokov. Nikdy sa netreba báť! Keď proroci k nám hovoria Božím Slovom je to vždy s láskou, aby nás prebudili, obrátili, postavili nás znova na nohy, aby nám pomohli znovuobjaviť našu dôstojnosť. Častokrát potrebujeme silné, užitočné slovo pre nás, ale niekedy je také, ktoré nám príliš nevyhovuje. Prorok úplne zmení tón a povie nám slová útechy, povzbudenia, pochopenia, pretože naša morálka je zlá a sme v tme a on nám chce navrátiť vnútorné svetlo. Teda slovo prorokov prijmime ako vľúdne slovo a dobré slovo pre nás.
Jednoduchšie je slovo, ktoré sme počuli dnes, láskavé slovo pre každého a každú z nás: „Izrael, miloval som ťa už od detstva, bol som to ja, ktorý ťa naučil chodiť, podporoval som ťa a viedol počas celého tvojho života“. Prorok nám rozpráva o neuveriteľnej Božej láske v každom okamihu nášho života a takmer nikdy nie je odmenený. „Tak prečo ste odmietli urobiť to, čo vám hovorím, prečo ste odmietli vrátiť sa ku mne?“ Naše srdce sa hýbe, zdá sa, že počúvame o trestoch, ktoré spôsobili naše hriechy voči Bohu. Môžete veriť, že Boh sa pomstí, bude nás trestať. „Nie, nikdy nedovolím unášať sa mojim hnevom, prídem medzi vás, aby som vám daroval život, dobrotu, pohodlie, poklad lásky môjho srdca k Otcovi pre vás, moje deti“. Som rád, že vám možem odovzdať toto slovo prorokov. Niekedy je trochu horúce, aby nás viac osvietilo, ale predovšetkým, aby nám dalo útechu a istotu, že Božia láska môže zvíťaziť v našich srdciach aj v našich životoch.
Aj Ježiš hovorí ako prorok, On je najväčší zo všetkých prorokov, je oveľa viac ako prorok a hovorí nám  Božie veci pre náš život. Niekedy sa nahnevá na farizejov, aby sa pokúsil ich priviesť k viere, niekedy príde utešiť tých, ktorí trpia a priblíži sa ku každému, niekedy zhliadne na náš život a dáva nám presné rady.
„Vy ste misionári lásky, života a vzkriesenia, teda počúvajte ma dobre, pretože mám pre vás niekoľko rád“, a toto je dnešné evanjelium: Ježišove odporúčania až dokiaľ sa nestanem Jeho misionárom. Spočiatku nám dáva poslanie: ohlasovať Božie kráľovstvo, uzdravovať chorých, kriesiť mŕtvych, očisťovať malomocných a vyháňať démonov, aby sme mohli toto robiť, hovorí nám, aké sú vnútorné dispozície. Prvá z nich je ako prvé blahoslavenstvo: majte srdce chudobných, ani zlato, ani striebro: odchádzajte ako chudobní a budete mať Božie bohatstvo vo svojich rukách, Boží poklad vo svojich srdciach. A prídete medzi ľuďí: niekedy vás budú počúvať a budú radi a niekedy budú vami pohŕdať a nebudú ochotní vás vôbec počúvať. My sme chudobní, pôjdeme s Božím slovom a občas nás niekto príjme, inokedy niekto odmietne. Ježiš nám predovšetkým hovorí: pokračujte ďalej a ak budete veľmi úspešní nebuďte pyšní ani hrdí a ak budete odmietaní a budete mať problémy nikdy sa nenechajte odradiť. V skutočnosti mám dojem, že Ježiš nám hovorí o Ňom. Keď toto hovorí pre nás, opisuje nám, ako to urobil On pre seba. Prišiel na svet ako Boží misionár a bol úplne chudobný, ľudia sa mu posmievali a hovorili: „Nazaret? Ale čo dobrého môže z teba vzísť?“ a inokedy mal neuveriteľné úspechy: uzdravoval chorých, kriesil mŕtvych, nakŕmil päťtisíc ľudí. Žiadna pýcha v jeho srdci: Ježiš je chudobný človek. Inokedy Ježiš bol fackovaný, posmievali sa mu, bol týraný a On sa nikdy nevzdá, je v Božích rukách a naďalej nás miluje až do konca, až do extrémneho konca, až do šialenstva. Ježiš je ten, kto nás miloval až do šialenstva – smrti na kríži. Amen!

Print this pagePrint this page