ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Bernadette a Franco

Voláme sa Bernadette a Franco a už mnoho rokov žijeme ako rodina v dome Komunity Cenacolo v Lurdoch. Naše životné príbehy mali úplne odlišný začiatok. Prvý bol poznačený závislosťou na drogách, druhý intenzívnym hľadaním Pravdy a Boha. Životné cesty nás oboch priviedli do Adé, neďaleko Lúrd, kde je jeden malý dom Komunity. Tam sme sa spoznali, stali priateľmi a nakoniec sa do seba zamilovali. Po rozhovore s Matkou Elvírou, po tom ako nás postavila pred pravdu o našom živote, sme sa rozhodli vziať a ostať ako rodina v Komunite.
Stále viac si uvedomujeme, že sviatosť manželstva je skutočne stretnutím v trojici: my dvaja a Ježiš. Zosobášiť sa, to pre nás neznamená iba povedať si vzájomné „áno“, ale predovšetkým povedať ho každý deň spoločne Pánovi. Je úžasné môcť položiť základy našej rodiny na mieste, kde je kaplnka s Najsvätejšou sviatosťou vždy k dispozícii na adoráciu, kde môžeme každý deň prijať Eucharistiu, modliť sa spoločne ruženec, môcť žiť v prostredí, kde sa vytvárajú kresťanské vzťahy, kde nepotrebujeme mať auto a odchádzať do práce každý deň.
V dome v Lurdoch, v ktorom žijeme, sa zaoberáme prijímaním mladých ľudí, ktorí sa stretávajú s Komunitou prvýkrát (tzv. kolokviá). Sledujeme ich počas vstupu do Komunity, zverujeme ich do rúk „anjelov strážnych“, vytvárame s nimi priateľstvá, pracujeme, trpíme a rastieme vo viere spolu s nimi. To nás napĺňa veľkou radosťou, pretože si stále viac uvedomujeme, že sme úbohými, ale vyvolenými nástrojmi, skrze ktoré sa mladí ľudia môžu stretnúť s Bohom.
Na začiatku sa Bernadette necítila celkom „vo svojej koži“, ako jediná žena v dome s toľkými chlapcami. Dnes však našla svoje miesto a dáva tomuto domu dotyk ženy, ktorý by žiaden chlapec nemohol dať. Jej prítomnosť medzi nami je prítomnosťou matky, sestry a priateľky, ktorá má vždy slovo povzbudenia pre tých, ktorí sú v najväčších ťažkostiach. Neexistuje zamestnanie, ktoré by nám dalo väčšiu radosť. Napĺňa nám srdce keď vidíme, ako niektorý z chlapcov opäť zodvihne hlavu, začne sa nanovo usmievať, neskôr sa on sám stane „anjelom strážnym“ pre niekoho iného, vidieť ho zmeneného vďaka priateľstvu s druhými, ale predovšetkým vďaka skutočnému priateľstvu s Ježišom, vybudovanému v modlitbe. Výnimočným darom je možnosť aj naďalej udržiavať kontakt s chlapcami, ktorí odišli z Komunity a vidieť ich schopných prevziať zodpovednosť za vlastný život; alebo sprevádzať rodiny na ceste zmierenia s ich drahými. Sme šťastní, keď vidíme tieto rodiny, ako sa opäť vracajú do Cirkvi, sú schopné pomôcť druhým rodinám a kontemplovať Božie dielo.
Takto sa cítime byť užitoční v jednoduchosti nášho života. Aj s vedomím našej úbohosti, prajeme si kráčať spoločne v ústrety Ježišovi, tvoriac živú časť veľkej rodiny, ktorou je Cenacolo.

Print this pagePrint this page