ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

pointerHome 

Sviatok života 2011

IBA LÁSKA ZACHRÁNI ČLOVEKA
Obraz Boha, ktorý je láskou, prechádza stále prostredníctvom srdca človeka. Božia Prozreteľnosť je jedným z najväčších zázrakov, ktoré prebývajú na našej zemi a v Cenacole sa jej rukou dotýkame. „Lebo okrem teba nieto Boha, ktorý by sa staral o všetko“ čítalo sa v nedeľu 17. júla v prvom čítaní na svätej omši z knihy Múdrosti 12,13. Boh je milovník života. Na tomto základe sa zrodilo pred dvadsiatimi ôsmimi rokmi dielo sestry Elvíry. Boj so smrťou srdca, ducha a myslenia mnohých depresívnych mladých, utláčaných ťažkosťou z toho, čo nosili vo svojom vnútri. Vzkriesenie ľudstva je možné len dielom milosti a stane sa nezvratným svedectvom samotného vzkriesenia Krista. Nikto ako On nemá moc pochopiť človeka, milovať ho a pretvoriť pomaličky v hĺbke jeho životného príbehu, uskutočnujúc ho milovníkom vlastného života.
Štyri dni prežíté na krásnom „sviatočne oblečenom“ kopci boli príkladom tohto všetkého. Takmer ako malé Turíce, ak sa zamyslíme nad tým, že ľudia rozličných jazykov a mnohých národností počuli jediný hlas, jednotný súzvuk, ten Kristovej lásky.
Každý rok Komunita Cenacolo prezentuje aj organizačné prekvapenie. Tento rok to bol stan na eucharistickú adoráciu so scenárom akoby zasľúbenej zeme, ktorý predstavoval pozadie až hore k Najsvätejšej sviatosti oltárnej. Eucharistický Ježiš sa takto javil presne v centre vesmíru a stával sa zdrojom živej vody pre toho, kto sa na neho s vierou obrátil. Táto kaplnka nikdy nebola prázdna, ani vo dne, ani v noci. Tam bol tajomný a mocný motor celého sviatku.
Ďalším prekvapením (veľmi príjemným) bol priamy televízny prenos prostredníctvom internetu s domami komunity roztrúsenými na misiách, ktoré mohli sledovať veľkú slávnosť. Zvlášť v nedeľu, kedy Mons. Giuseppe Guerini, biskup zo Saluzza, vysvätil za diakonov dvoch mladíkov z komunity, Michela a Eugenia.
Prítomnosť viac ako štyridsiatich kňazov z rôznych krajín vyjadrovala ďalší znak - koľko viery a horlivosti sa hýbe okolo domov cenacolského diela.
Matka Elvíra svojou pokornou a všímajúcou, radostnou a vľúdnou prítomnosťou bola akoby zlatou niťou, ktorá šila pestrú, mnohofarebnú látku počas štyroch dní venovaných Božej Prozreteľnosti. Ona prvá sa odovzdala Božej láske vkladajúc do Neho všetku dôveru a očakávanie. Táto jemná črta evanjeliovej viery je nepochybne intímne a klíčivé tajomstvo celého Cenacola. Nič by sa nebolo pohlo len ľudskými silami. Nič by sa nebolo uskutočnilo, ak by sa všetko opieralo len o domýšľavosť a predpoklad vystačiť si sami.
Dielo Matky Elvíry hovorí faktami, že len božie-nebeské spasí človeka. Nie sú to analýzy, nie sú to techniky, ani sociálne či cirkevné organizácie neodpovednajú na potrebu ľudského srdca. Len láska milosrdného Srdca Ježišovho, darovaného nám v Eucharistii, dotýkajúceho sa prostredníctvom sprostredkovania Panny Márie, prežívaného počas práce v jednotlivých bratstvách, kriesi ľudskosť. Komunita Cenacolo je tak sama o sebe žijúcim evanjeliovým podobenstvom.

 (zo Saluzzského kuriéra, štvrtok 21. júla 2011)


Album fotografií 1 ...

Album fotografií 2 ...

Album fotografií 3 ...

Pripravujeme katechézy

Print this pagePrint this page