ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

2000

Jubileum 2000 – Jeho „hlas“ hovorí k nám!
V roku 2000 sme túžili prežiť jubilejný rok „špeciálnou“ púťou. Odišli sme do Ríma dlhým vlakom - celým „našim“. Prežili sme jubilejný deň v plnosti, ale najdojímavejším momentom bol pozdrav Svätého Otca na konci audiencie. Hneď ako nominoval komunitu Cenacolo výbuch radosti a bielych vreckoviek povievajúcich vo vetre prijal hlas Svätého Otca, ktorý usmievajúc sa prekvapene na nás pozeral. Následne prehovoril pár slov k nám. Pár slov, ktoré sa hlboko dotkli všetkých prítomných. Pápež nás pozdravil s dojímaním, povedal, že je s nami a že oceňuje našu službu. Nech je kríž našou silou, aby sme mohli byť svedkami pre spoločnosť. Na začiatku nového tisícročia nám ukázal cestu, po ktorej kráčať.
Citujme slová, ktorými nás Ján Pavol II. pozdravil, slová hlboko sa dotýkajúce našich sŕdc:

„Buďte svedkami nádeje!“
„Pozdravujem s úctou početnú skupinu mladých z Komunity Cenacolo prichádzajúcich z Talianska, Chorvátska a Francúzska vedených biskupom zo Saluzza Mons. Diegom Bonom. Pápež je s vami, najdrahší. On oceňuje vaše dielo a sprevádza vás svojou modlitbou. Nestrácajte odvahu pred prekážkami. Kríž nech je vám oporou. Od zomrelého a zmŕtvychvstalého Krista príde k vám potrebná sila vytrvať v začatej ceste tak, aby ste boli svedkami nádeje pre svet.“

Print this pagePrint this page