ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

1998

Október 1998 – Kongres: „Zasvätená žena vo svete zdravia na prahu tretieho tisícročia – Narkomani a SIDA“
Pri príležitosti kongresu o prítomnosti zasvätených žien vo svete zdravia, bola pozvaná vydať svoje svedectvo zasvätenej ženy povolanej Bohom k službe závislým aj sestra Elvíra. V samotnom závere stretnutia sa Svätý Otec stretol s prítomnými, darujúc osobitné požehnanie sestre Elvíre a komunite Cenacolo.

Zo svedectva sestry Elvíry po návrate z Ríma
„Keď Ján Pavol II. vstúpil do sály a začal sa hýbať knísavými krokmi, podopieraný palicou, pocítila som silný impulz pokľaknúť: akoby som v mojom vnútri vnímala, že sa približuje ku mne muž „plný“ Božej prítomnosti. Keď prechádzal popri mne zastavil sa a požehnal ma. Počas tejto chvíle som sa akoby „uchytila“ jeho ruky. Nebola som si vedomá toho, čo robím, pretože jeho chôdza bola taká nestála, že takto konajúc som mohla zapríčiniť jeho pád, ale v tej chvíli som cítila prejsť mnou silu, ktorá nebola len od jedného muža horko-ťažko stojacého na nohách, ale bola to „mocná ruka Božia dvíhajúca biednych“, bola to sila skaly Petrovej viery.“

Print this pagePrint this page