ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Z posolstva pápeža Benedikta XVI.

Prvá nedeľa pôstneho obdobia
Prvá nedeľa pôstnej cesty poukazuje na situáciu človeka na tejto zemi. Víťazný boj proti pokušeniam, ktorým začal Ježiš svoje poslanie, je pozvaním, aby sme si uvedomili vlastnú slabosť a mohli prijať milosť, ktorá oslobodzuje od hriechu a vlieva novú silu v Kristovi, ktorý je cestou, pravdou a životom (porov. Obrady uvedenia dospelých do kresťanského života, 25). Je to zreteľná výzva pamätať na to, že kresťanská viera – podľa Ježišovho príkladu a v jednote s ním – požaduje, aby sme zápasili „s vládcami tohto temného sveta“ (Ef 6, 12), v ktorom pôsobí diabol a ani dnes neprestáva pokúšať človeka, ktorý sa chce priblížiť k Pánovi: Kristus z tohto zápasu vychádza víťazne, aby aj naše srdcia otvoril nádeji a priviedol nás k víťazstvu nad zvádzaním Zlého.

Print this pagePrint this page