ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Anjel Pána

 „Srdečne vítam pútnikov hovoriacich

talianskym jazykom, osobitne Komunitu Cenacolo,

ktorá už mnoho rokov pomáha mladým ľuďom,

najmä tým, ktorý upadli do priepasti drogovej závislosti,

aby opäť našli cestu života

vďaka stretnutiu s Ježišom Kristom“

Pápež Benedikt XVI.

 

Príhovor Benedikta XVI. pred modlitbou Anjel Pána, 18. 10. 2009

„Drahí bratia a sestry,
v túto tretiu októbrovú nedeľu slávime Svetový deň misií, ktorý je pre celé cirkevné spoločenstvo a pre každého jednotlivého kresťana veľkou výzvou odhodlane ohlasovať a dosvedčovať evanjelium všetkým, osobitne tým, ktorí ho ešte nepoznajú. V posolstve, ktoré som na túto príležitosť napísal, som sa inšpiroval myšlienkou z Knihy zjavenia apoštola Jána (21, 24), ktorá do istej miery odráža Izaiášovo proroctvo: „V jeho svetle budú kráčať národy“. Svetlo, o ktorom sa tu hovorí, je Božie svetlo, zjavené Mesiášom a odrážajúce sa na tvári Cirkvi, znázornenej ako nový Jeruzalem, nádherné mesto, kde v plnosti žiari Božia sláva. Je to svetlo evanjelia, ktoré riadi cesty národov a vedie ich k realizácii jednej veľkej rodiny v spravodlivosti a pokoji, kde otcom je jediný Boh, ktorý je dobrý a milosrdný. Cirkev existuje, aby ohlasovala toto posolstvo nádeje celému ľudstvu, ktoré v dnešných časoch „môže síce vykázať podivuhodné výkony, ale zdá sa, že stratilo zmysel pre posledné skutočnosti a pre život sám“ (Ján Pavol II, Enc. Redemptoris missio, 2).

V mesiaci október, zvlášť v dnešnú nedeľu, univerzálna Cirkev kladie dôraz na svoje misijné poslanie. Vedená Duchom Svätým je si vedomá, že je povolaná pokračovať v Ježišovom diele a ohlasovať evanjelium Božieho kráľovstva, ktoré je „spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom“ (Rim 14, 17), ako hovorí apoštol Pavol. Toto kráľovstvo je už prítomné vo svete ako sila lásky, slobody, solidarity a rešpektu k dôstojnosti každého človeka a cirkevné spoločenstvo vo svojom srdci cíti naliehanie pričiniť sa o plné uskutočnenie Kristovej zvrchovanosti. Všetky údy tohto spoločenstva spolupracujú na tomto projekte podľa rôznych životných stavov a chariziem.

V dnešný Svetový deň misií chcem pripomenúť misionárov a misionárky – kňazov, rehoľníkov a rehoľníčky a laických dobrovoľníkov -, ktorí zasvätili svoj život ohlasovaniu evanjelia vo svete a čelia pritom útrapám a ťažkostiam, ba niekedy doslova prenasledovaniu. Medzi inými myslím na dona Ruggera Ruvoletta, kňaza fidei donum, ktorý bol prednedávnom zavraždený v Brazílii, na pátra Michaela Sinnotta, rehoľníka, uneseného pred niekoľkými dňami na Filipínach. A ako nemyslieť na to, čo vychádza najavo o najvyšších obetách a láske ku Kristovi a jeho Cirkvi počas zasadnutia Biskupskej synody pre Afriku? Ďakujem Pápežským misijným dielam za ich cennú službu, ktorú vykonávajú v misijnej formácii. Pozývam všetkých kresťanov, aby preukázali gestom materiálnej a duchovnej spolupatričnosti pomoc mladým cirkvám v najchudobnejších krajinách.
Drahí priatelia, dnes, 18. októbra, je tiež sviatok sv. Lukáša, evanjelistu, ktorý okrem evanjelia napísal aj Skutky apoštolov, kde rozpráva o šírení kresťanského posolstva až na hranice vtedy známeho sveta. Prosme na jeho príhovor a tiež príhovor sv. Františka Xaverského a sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, patrónov misií, a Panny Márie, aby Cirkev mohla pokračovať v šírení Kristovho svetla medzi všetkými národmi. Prosím vás okrem toho o modlitby za osobitné zasadnutie Synody biskupov pre Afriku, ktoré sa v týchto týždňoch koná tu vo Vatikáne.

Print this pagePrint this page