ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Mons. Guerrini

Mons. Giuseppe Guerrini
«Ubehlo niečo viac ako šesť rokov odkedy sledujem Komunitu Cenacolo.  Jej predošlý vývin, ako aj rozvoj v posledných rokoch mi pripomenuli obraz žalmu 80, ktorý opisuje príbeh izraelského ľudu vo veľmi tvrdých podmienkach, pretože sa jedná o obdobie nevernosti. V tomto žalme história hebrejského národa je prirovnaná k viniču, k presadenému kmeňu viniča, ktorý sa zakorenil a „svojimi konármi naplnil zem, vystrel svoje výhonky až k moru, svoje letorasty až po rieku Eufrat“. Vinič Komunity Cenacolo sa skutočne rozvinul aj geograficky, aj kvantitatívne, ale zdá sa mi, že predovšetkým priniesol a neustále prináša ovocie, strapce viery v Ježiša Krista, a následne strapce bratstva, lásky, strapce slobody, svetla, nádeje, pre mladých ľudí a nielen pre nich, a preto ďakujem Svätému otcovi a Pápežskej rade pre laikov v osobe jej predsedu, Kardinála Stanislava Rylka a taktiež všetkým jej sekretárom a oficiálnym poradcom. Podľa môjho názoru práve pre tieto tvrdé súvislosti hebrejského národa musíme vždy pridať želanie, ktoré sa pre nás stáva modlitbou, želanie a modlitbu aby Komunita Cenacolo ostala verná svojim Stanovám, obzvlášť verná službe chudobným, podporovaná hlbokou spiritualitou, eucharistickou spiritualitou, ako nám pripomenul mons. Diego Bona, a mariánskou spiritualitou, ktorá je pre ňu charakteristická. Ukončím posledným veršom citovaného žalmu, ktorý sa obracia na hebrejský národ ale myslím si, že ho môžeme aplikovať aj na túto Komunitu: „a chráň ju, veď ju vysadila tvoja pravica, chráň i výhonok, ktorý si si vypestoval“»

Print this pagePrint this page