ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Príhovory

 


«Drahí priatelia z Komunity Cenacolo, akoby sme nemali rozpoznať vo vašej Komunite, dnes prítomnej už v rôznych krajinách sveta, tento hostinec...

 


... ale zdá sa mi, že predovšetkým priniesol a neustále prináša ovocie, strapce viery v Ježiša Krista, a následne strapce bratstva, lásky, strapce slobody, ...

 ...prešlo iba desať rokov či o trošku viac odkedy som prvýkrát hovoril s Matkou Elvírou o možnosti uznania zo strany Cirkvi...

 


«Ja vám prajem aby etapa, ktorú dnes prežívate, nebola konečným, ale naopak východzím bodom, aby tento krok bol pre vás všetkých požehnaním, ktoré treba aby ste neprestajne zasievali...

 


«Ja ako prvá žasnem nad tým, k čomu došlo v Komunite, krok za krokom, až do dnešného dňa. Akoby som mohla ja sama vymyslieť niečo také?...

 


Po tom ako nás objala, ako si nás pritisla k srdcu, po tom ako potvrdila že to, k čomu dochádza v živote Komunity je niečo pekné...

 
Dekrét...

 
Anjel Pána...

 
Svedectvá...

Print this pagePrint this page