ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

pointerHome 

Sviatok života 2010

             S veľkou radosťou ďakujeme Bohu Otcovi za všetky milosti, dary, priateľstvo a modlitby prežité počas týchto štyroch dní „Sviatku života“.

            Narodeniny Komunity Cenacolo sa každým rokom stávajú stále veľkolepejšou udalosťou viery, ktorá priťahuje na návršie v Saluzzo tisíce a tisíce ľudí pochádzajúcich z celého sveta. Mnoho chlapcov a dievčat, rodín, synov a dcér (tzv. ex-) Komunity, rodičov, priateľov, kňazov, zasvätených sestier a bratov ... prišlo zo Spojených štátov amerických, z Latinskej Ameriky a zo všetkých kútov Európy, aby sa nechali objať Božím Milosrdenstvom a aby zažili, videli, dotkli sa a rozjímali o zázraku vzkriesenia.

            Úryvok z Evanjelia, ktorý inšpiroval spoločné zamyslenia, homílie aj momenty adorácie, bolo Podobenstvo o Dobrom Samaritánovi, osobitne otázka, ktorú zákonník položil Ježišovi: „Kto je môj blížny?“.

            Vo svete ktorý nám nahovára, že môžeme byť šťastní ak myslíme iba na seba, na naše potreby, prácu, peniaze, Ježiš ide proti prúdu a jasne hovorí, že pravé šťastie, večný život, „nebo na zemi“ môžeme prežívať už dnes nasledujúc príklad Dobrého Samaritána, vtedy keď si nájdeme čas pozerať jeden druhému do očí a vzájomne si pomáhať.        Ďakujeme pátrovi Pinovi z „Kontemplatívneho hnutia Charlesa de Foucaulda“ z Cunea, Komunity, s ktorou nás oddávna spája hlboké priateľstvo, pretože nám vo svojom príhovore vo štvrtok popoludní pripomenul, že celý kresťanský život začína od modlitby, od nášho vzťahu s Ježišom. Iba ak sa modlíme srdcom, ak sýtime naše najintímnejšie vnútro vzťahom s Ním, zvíťazíme nad naším sebectvom a staneme sa „Dobrými Samaritánmi“, schopnými všímať si potreby iných.

Prednáška a adorácia v piatok dopoludnia boli vedené ďalším veľkým priateľom Komunity, pátrom Francescom Peyronom zo spoločenstva Misionárov Panny Márie Utešiteľky, so sídlom v Certosa di Pesio. Po ukončení prednášky prechádzal viac ako hodinu a pol pomedzi zástupy s Najsvätejšou Sviatosťou. Veľmi silne sme cítili prítomnosť Ježiša, ktorý objímal a požehnával. Mnoho a mnoho vyliatych sĺz bolo znakom, že aj tentokrát sa „Milosrdný Samaritán“ sklonil k nám, aby ošetril, obviazal a uzdravil rany, ktoré nosíme v srdciach.

            V piatok popoludní predsedal svätej omši náš biskup zo Saluzzo Mons. Giuseppe Guerrini. Počas svätej omše bolo pokrstených päť mladých ľudí z našej Komunity a asi tridsiati prijali sviatosť birmovania.

            Boli to veľmi silné momenty viery, počas ktorých sme mohli znova rozjímať nad zázrakom vzkriesenia: z rebelujúcich narkomanov a odporcov Ježiša sa stali mladí apoštoli, túžiaci stať sa súčasťou Božej rodiny, ktorou je Cirkev a svedčiť o podivuhodných veciach, ktoré  v nich Boh učinil.

            V piatkový večer sme videli predstavenie o Dobrom Samaritánovi, ktoré pripravili naši mladí. Večer sme ukončili znovuzasvätením celej Komunity Panne Márii a jej Nepoškrvnenému Srdcu. Bolo veľmi pekné a dojemné vidieť sochu fatimskej Panny Márie prechádzať v procesii pomedzi tisíce sviec, zažatých na jej oslavu. 

Ďakujeme Mame Elvíre, pretože nás neúnavne učí modlievať sa svätý ruženec a milovať Pannu Máriu. A my skutočne cítime, že Ježišova Matka nás má veľmi rada a ochraňuje svojim plášťom celú našu Komunitu.

            V sobotu a v nedeľu nás svojou prítomnosťou potešil a požehnal kardinál Christoph Schönborn, ktorý nás navštívil so skupinou seminaristov z Viedne.

            Už aj pri iných príležitostiach nám kardinál prejavil svoju úctu a svoje priateľstvo, ale počas tohto Sviatku sme ho zvlášť cítili ako otca, pastiera, brata, priateľa, ako tvár Cirkvi, ktorá sa stáva Dobrým Samaritánom a skláňa sa aj nad Komunitou úbohých hriešnikov, akou je tá naša.

Ďakujeme za jeho jednoduchosť, ľudskosť, lásku a múdrosť, s akými viedol prednášky aj modlitby a aj za to, že potvrdil to, čo už povedal kardinál Ryłko v Ríme 16. októbra minulého roku: Komunita Cenacolo je práve tým hostincom, kde Ježiš, Dobrý Samaritán, privádza nás všetkých, mužov a ženy zbitých a ponechaných pri ceste zlodejmi dneška (smútkom, samotou, alkoholom, drogou, ... ), aby mohol uzdraviť naše rany a pomôcť nám znovu nájsť skutočný zmysel života.

            Ale Sviatok života to je tiež priateľstvo, bezplatná služba, láska a obeta darované s radosťou, keď sa stávame dobrými samaritánmi jeden pre druhého.

            Ďakujeme aj šesťdesiatim kňazom prichádzajúcim zo všetkých kútov sveta, ktorí hodiny a hodiny neúnavne spovedali tisícky ľudí. Osobitné poďakovanie patrí Jeho Eminencii Mons. Bakerovi, biskupovi z diecézy Birmingham – Alabama, ktorý prišiel aby svojou prítomnosťou poďakoval za pôsobenie Komunity v USA a teraz aj v jeho vlastnej diecéze.

            Ďakujeme tiež Jeho Eminencii Mons. Krzysztofovi Zadarkovi, pomocnému biskupovi z Koszalin-Kolobrzeg, kde tiež máme jeden náš dom, ktorý strávil dva dni spolu s nami.

            Ďakujeme chlapcom a dievčatám z Komunity, ktorí svedčili o svojom vzkriesení prostredníctvom predstavenia „Verím“, tancami, spevmi, ale predovšetkým prostredníctvom tých malých a veľkých úloh počas príprav, do ktorých sa všetci neúnavne zapojili, aby tento Sviatok bol čo najlepší.

            Ďakujeme drahí priatelia a rodičia za to, že ste varili, pracovali, slúžili, behali, potili sa, milovali ... bezplatne a s láskou.

            A nakoniec ďakujeme Mame Elvíre za jej odvážne „áno“, ktoré dovolilo Bohu vytvoriť Komunitu Cenacolo, tento nádherný príbeh Lásky, Milosrdenstva a Vzkriesenia, ktorá 16. júla oslávila 27 rokov od svojho vzniku.


Fotoalbum (1)...    

Fotoalbum (2)...

Fotoalbum (3)...

Print this pagePrint this page