ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Svedčiť nielen slovami

Je úžasné vidieť, že práve my, ktorí sme postavili naše „domy“ na „piesku“ falošných modiel, ktoré nás potom priviedli na cestu drogy, môžeme dnes svedčiť o našom znovuzrodení a tým pomôcť mnohým ľuďom, aby znovu nadobudli nádej.
Vystúpiť na pódium, hovoriť o sebe pred druhými, prekonať strach, že sa pomýlim, vziať mikrofón do ruky, spievať... to sú všetko činy, ktoré by nikto z nás predtým nedokázal urobiť bez užitia drogy alebo alkoholu a sú veľkým víťazstvom slobody. Z tohto dôvodu svedectvá sú predovšetkým obrovským darom pre nás, pre uzdravenie nášho srdca, pre prekonanie nášho strachu a komplexov, pre posilnenie toho, o čom svedčíme. Viac ako spôsob, ako ísť v ústrety druhým, sú prostriedkom, ktorým Božia láska uzdravuje nás samotných.
Aj hodiny a hodiny skúšok pred predstavením, chyby, napätia medzi nami, momenty modlitby a zmierenia – to všetko je súčasťou evanjelizácie, pretože Evanjelium v prvom rade premieňa a oslobodzuje nás samotných. Iba takto sa ohlasovanie stáva autentickým aj pre iných.

To, čo prenikne do srdca tých, ktorí nás sledujú a počúvajú, nie je ani tak herecký výkon, ako skôr pravda a úsilie, ktoré vkladáme do toho, čo robíme. Všetkému predchádza modlitba a tým umožňuje sprostredkovať živý kontakt s Bohom. Slová skomponovaných piesní, tanečné kroky, intuície ako zrealizovať jednotlivé scény sa často rodia práve na kolenách. Meditujúc spolu s Máriou o Ježišovom živote, skrze každodennú modlitbu ruženca spoznávame, že dobro je silnejšie ako čokoľvek iné – silnejšie ako naša nedokonalosť, ako naše slabosti, ako smrť, ktorú žijeme v sebe a okolo nás. Spoznávame, že práve my, ktorí sme boli „spustošení“ zlom, máme za úlohu ohlasovať, že Božie milosrdenstvo je väčšie a silnejšie ako akýkoľvek hriech.
Z Božej fantázie a snahy mladých ľudí vzniklo v týchto rokoch veľa rôznych predstavení, medzi inými „Z tmy na svetlo“, „Márnotratný syn“, „Jób“, „Tajomstvá svetla“, „Chlieb života“, „Verím“... Predovšetkým predstavenia inšpirované Božím slovom zanechali osobitný znak v našich srdciach a v srdciach tých, ktorí ich videli. To nás ešte viac presvedčilo o pravde, že naše slová pominú, ale Jeho Slovo ostáva a prináša svoje ovocie.
Ohlasovanie Evanjelia prostredníctvom predstavení nás utvrdzuje, že vždy keď svedčíme o viere, ona sa v nás posilňuje. „Nik nezažne lampu a nepostaví ju do kúta ani pod mericu, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo“ (Lk 11,33).
Keď vidíme množstvo ľudí, ktorým sa lesknú slzy v očiach na konci predstavenia, uvedomujeme si, aký vzácny poklad nám dáva Komunita. Do duše nám vkladá túžbu kričať celému svetu, že iba Ježiš je pravou oslavou ľudského srdca!

Print this pagePrint this page