ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Spoločenstvo Matka Milosrdenstva

Krajina: Francúzsko

Obec:

Bartrčs
Otvorenie: 2004
Poznámka:

Toto spoločenstvo pôvodne vzniklo v rodnej obci svätej Bernadety, avšak prvý dom bol čoskoro príliš malý. Božia prozreteľnosť nenechala na seba dlho čakať... 

Kontakt: cenacololourdes@orange.fr   Tel ++33 562 947727

 História spoločenstva v taliančine...

 Svätý patrón 2010: Svätý Maximiliáno Mária Kolbe 

Print this pagePrint this page