ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Rodiny mladých, ktorí žijú v Komunite

"Obrátení rodičia, zachránené deti"
Hneď od začiatku sa Komunita rozhodla, že nebude žiadať nijaké poplatky od rodín mladých, ktorí sú prijímaní. To, čo však od rodičov žiada, je úsilie o ich vlastné obrátenie prostredníctvom cesty premeny,  paralelnej s tou, ktorou prechádza ich syn alebo dcéra. Skúsenosť rokov dosvedčuje, že znovuzrodenie mladého človeka nesmierne závisí od úsilia jeho rodičov prijať autentický kresťanský štýl života a znovu objaviť dôležitosť rodiny. Matka Elvíra často opakuje: „Obrátení rodičia, zachránené deti!“. Rodiny sa časom stali živou a neoddeliteľnou súčasťou našej Komunity. Paralelne s cestou znovuzrodenia detí, ktoré klopú na naše dvere, Komunita organizuje pravidelné týždenné stretnutia modlitby a zdieľania pre rodiny, ktoré sú  zranené a uzatvorené zo strachu a bolesti, ktoré prináša skutočnosť syna či dcéry narkomana. Stretnutia sa organizujú v rôznych mestách. Na Slovensku v súčasnosti tieto stretnutia prebiehajú v Piešťanoch, Košiciach, Zvolene a v Novej Dubnici. Mnohé rodiny sa podujmú  vykonať vážnejšiu cestu viery a obrátenia, ktorej ovocím je potom svedectvo o vlastnom vzkriesení a pomoc iným rodinám v ťažkostiach. V Taliansku Komunita účelovo organizuje pravidelné mesačné stretnutia, nazývané „Rodiny na ceste znovuzrodenia“, a tiež dni modlitby, priateľstva, stretnutia so synmi a dcérami, ktorých cieľom je pomôcť rodinám na ceste obrátenia a ľudského, kresťanského rastu. Zo skúseností týchto rokov môžeme svedčiť, že kríž, akým je zblúdilý, drogovo závislý syn či dcéra, sa často stáva podnetom k zamysleniu a hlbokému obráteniu. Rodina opäť nadobudne pokoj, pohodu a dostane príležitosť objaviť hodnoty, ktoré sú naozaj dôležité pre život. Pre podrobnejšie informácie o pravidelných stretnutiach rodičov na Slovensku sa obráťte na slovenské stránky občianskeho združenia Pomoc ohrozenému dieťaťu www.cenacolo.sk.

 

Print this pagePrint this page