ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Priatelia Komunity

"Žiť Komunitu vo svete"
Je mnoho priateľov, ktorí pravidelne navštevujú Komunitu, majú účasť na jej spiritualite a bez akéhokoľvek nároku na odplatu sa podieľajú na jej službe a misii, aj keď ostávajú včlenení vo svojom rodinnom a pracovnom prostredí. Napriek tomu, že nemajú vlastné deti v Komunite, mnohí z nich sa vďaka stretnutiu vedenému Božou prozreteľnosťou spoznali s Cenacolom a objavili, či znovu objavili chuť živej viery, ktorá je založená na intenzívnej modlitbe a konkrétnych skutkoch lásky.
Ponúkajú Komunite svoje ľudské a profesionálne schopnosti, a zároveň sa snažia byť tam, kde žijú, kvasom evanjeliového života, kresťanským svedectvom a poskytovať pomoc osobám v núdzi. Niektorí z nich prežijú krátke obdobie v našich domoch alebo v misiách, každý podľa svojich možností, kde zdieľajú s mladými ľuďmi a s deťmi komunitný život so všetkým tým, čo obnáša.
 Konkrétne podporujú Komunitu organizovaním remeselníckych prác v rôznych domoch. Výrobky sú potom ponúkané počas predajných výstav, svedectiev, stretnutí..., aby pomohli šíriť naše posolstvo, umožnili spoznať našu realitu a boli konkrétnou podporou pre rôzne potreby Komunity.Neskladajú osobitné sľuby, ale Komunita pre nich organizuje dni modlitieb a duchovnej obnovy, zdieľania sa a priateľstva, ktoré napomáhajú budovaniu zrelej a zodpovednej viery.

Print this pagePrint this page