ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Bratia a sestry misionári

 "Bratia a sestry, ktorí sa zaväzujú žiť podľa evanjeliových rád"

   Sú posledným „prekvapením“ Ducha Svätého v rodine Cenacolo. V posledných rokoch niektorí mladí, chlapci a dievčatá, uchvátení štýlom kresťanského života v Cenacole, silne pocítili Božie volanie nasledovať ho a úplne mu slúžiť v tomto Jeho diele. Prijímajú evanjeliové rady chudoby, čistoty, poslušnosti a služby chudobným podľa Stanov a štýlu života Komunity. Prvé obdobie formácie slúži na overenie povolania a mladí ho prežívajú v službe a zdieľaní života s chlapcami alebo dievčatami v jednom z našich domov. Týmto spôsobom, v škole každodenného života, je ich rozlišovanie povolania konkrétne a pravdivé. Nasleduje obdobie hlbšieho prenikania do charizmy Komunity, ktoré prebieha v Dome formácie v blízkosti Materského domu v Saluzzo. Je naplnené chvíľami teologickej a biblickej formácie, chvíľami dôverného zdieľania sa a „revízie“ života, práce a rozšíreným priestorom pre osobnú a spoločnú modlitbu. Hlboké spoločenstvo s Pánom a s druhými mladými ľuďmi vyúsťuje do misijnej služby v rôznych realitách chudoby, kde Komunita účinkuje. Život zdieľania sa a bezvýhradnej služby chudobným chce byť živým a konkrétnym znakom lásky Boha Otca predovšetkým voči zavrhnutým a tým, ktorí žijú na okraji spoločnosti. Cieľom služby je podnecovať tých, ktorí sú prijímaní do našich domov, aby sa oni sami stali protagonistami, svedkami a hlásateľmi spásy a oslobodenia, ktoré pramenia z Evanjelia.

Print this pagePrint this page