ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Rodiny

“Rodiny otvorené životu “
Sú to rodiny, ktoré sa rozhodli žiť naplno a úplne nezištne komunitný život. Majú účasť na úlohách jednotlivých domov Komunity, zúčastňujú sa momentov modlitby, práce a zdieľania sa.
Vychovávajú vlastné deti jednoduchým spôsobom, k hodnotám, ktoré sú pre život podstatné. Žijú v poslušnosti k potrebám Komunity, v dôvere a odovzdanosti do Božej prozreteľnosti. 
 Sú to „rodiny otvorené životu“, s bránami domu aj srdca otvorenými dokorán pre chudobných, pre tých, ktorí potrebujú pocítiť ľudské teplo a duchovnú blízkosť, ktoré iba rodina môže sprostredkovať.
 Ich príslušnosť ku Komunite je každoročne obnovovaná prísľubom žiť chudobu, čistotu, poslušnosť a službu chudobným v rámci manželského stavu a podľa charizmy Komunity.
Niektoré rodiny sú zodpovednými osobami v domoch, ktoré prijímajú chlapcov a dievčatá vylúčených na okraj spoločnosti, zúfalých a narkomanov. Iné žijú v misiách, kde zdieľajú život spolu s deťmi z ulice a snažia sa o ich prevýchovu. Ich prítomnosť, spolu s ich vlastnými deťmi, vydáva silné svedectvo o kráse žiť kresťansky toto povolanie a je zdrojom radosti a nádeje pre mnohých mladých ľudí a deti, ktoré už neverili hodnotám rodiny. V súčasnosti žije v Komunite približne dvadsať rodín.

Print this pagePrint this page