ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Dobrovoľníci

„Služobníci lásky“
 Od samotného počiatku našej Komunity si Pán povolal samotných chlapcov a dievčatá ako robotníkov do tejto svojej „vinice“, aby pracovali po boku Matky Elvíry a jej prvých spolupracovníkov. Obyčajne, väčšina mladých po strávení niekoľkých rokov v Cenacole a usporiadaní si vlastného života vďaka kresťanskej ceste viery opúšťa Komunitu a ide svojou vlastnou životnou cestou. Avšak už v prvých rokoch sa niektorí z nich rozhodli zostať a vrátiť lásku, ktorú prijali. Podľa slov „zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte“ ponúkajú svoje sily Komunite a jej potrebám.  Je pekné zamyslieť sa nad tým, ako Boh chcel, aby mladí neboli iba tými, ktorí od Komunity prijímajú lásku, ktorá ich zachránila od vlastných problémov, ale aby sa neskôr slobodne rozhodli stať „služobníkmi lásky“, protagonistami a aktívnymi nástrojmi dobra v Jeho rukách.Oni boli prvými „zodpovednými“ rôznych domov, ktorých počet vďaka Božej Prozreteľnosti neustále rástol, prvými misionármi v službe deťom z ulice v Latinskej Amerike, oni sú prvými, ktorí ponúkajú svoju ochotu vyraziť, kedykoľvek Komunita spustí nový projekt, ku ktorému nás pozýva Pán. V týchto rokoch Duch Svätý stále viac vzbudzoval v srdciach mnohých chlapcov a dievčat tohto ducha ochoty a služby ako znak konkrétnej vďačnosti Bohu a Komunite a zároveň ako ich vlastnú životnú voľbu. Týchto mladých nazývame „dobrovoľníkmi“ alebo „služobníkmi lásky“, na vyjadrenie sily, ktorá pramení zo slobodnej voľby,
z rozhodnutia z lásky slúžiť potrebám Komunity a tým, ktorí klopú na jej dvere. Dnes má Komunita veľa dobrovoľníkov, ktorí na „plný úväzok“, v absolútnej nezištnosti darujú či už celý svoj život, alebo niekoľko rokov života v službe tým, ktorých naše domy alebo misie prijímajú. Toto obdobie intenzívnej služby a modlitby sa stáva aj praktickým rozlišovaním povolania pre poznanie a nasledovanie Božej vôle v ich vlastnom živote. Sme vďační Bohu, pretože spôsobom, akým napĺňa medzi nami svoje dielo, nám dáva zreteľne poznať našu prvotnú misiu. Naším poslaním je urobiť protagonistov z tých, ktorým slúžime a ktorým sa darujeme. Naša láska musí prebúdzať vôľu milovať, máme umožniť Láske, aby kráčala svetom nohami všetkých nás.

Print this pagePrint this page