ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Rodina mnohých farieb

Dobrovoľníci  |  Rodiny  |  Bratia a sestry misionári  |  Priatelia Komunity  |  Rodiny mladých, ktorí žijú v Komunite  | 

Rodina mnohých farieb 
Niektoré rodiny a mladí ľudia, očarení autentickým kresťanským spôsobom života, sa rozhodli ostať  v Komunite, aby žili naplno a úplne nezištne služili tým, ktorých Komunita prijíma. Spomedzi týchto mladých dobrovoľníkov niektorí pocítili volanie naplno sa darovať Pánovi. Nastúpili na cestu, ktorá ich priviedla k prijatiu evanjeliových rád chudoby, čistoty,  poslušnosti a lásky k chudobným. Mnohí chlapci a dievčatá, ktorí ukončili svoju vlastnú cestu znovuzrodenia, požiadali o možnosť ostať dlhšie v Cenacole s cieľom  spoznávať  Božiu vôlu. Darujú svoj život v rôznych potrebách Komunity a v misiách. Takto sa vytvorilo prvé jadro osôb, ktorí sa úplne venujú komunitnému životu, ktorí  zdieľajú život modlitby, načúvania Božiemu slovu, služby chudobným, život v dôvere v Božiu prozreteľnosť .
Okrem nich sa do spoločného diela Komunity zapojili mnohí priatelia, kňazi, rodiny, laici, najprv v Taliansku, neskôr aj v ďalších  krajinách, každý na základe svojich možností a pracovnej profesie. Zdieľajú spiritualitu, službu a misiu Komunity a zároveň ostávajú včlenení  do svojho cirkevného, pracovného a rodinného prostredia.

Vo svetle uplynulých rokov spoločnej cesty môžeme rozlíšiť niektoré „vetvy“ zrodené na „kmeni“ Komunity:

* dobrovoľníci
* misijné rodiny
* zasvätení bratia a sestry
* priatelia Cenacola
* rodiny mladých, ktorí vstúpili do Komunity

 

Print this pagePrint this page