ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Rodzice

”Nawróceni rodzice – wybawione dzieci”
Rodziny chłopców i dziewcząt nie mają żadnych zobowiązań finansowych, natomiast propozycją wspólnoty jest wejście  na drogę życia chrześcijańskiego, które się później kontynuuje wraz z synem czy córką. Doświadczenie pokazało, że odrodzenie życia chłopca lub dziewczyny we wspólnocie zależy od tego, w jakim stopniu rodzice podjęli trud nawrócenia. Ma to ma wpływ na całą rodzinę. Siostra Elwira często powtarza: „Nawróceni rodzice – wybawione dzieci”. Rodziny są żywą i ważną częścią naszej Wspólnoty. Razem z dziećmi przechodzą drogę zmartwychwstania. Organizują cotygodniowe spotkania modlitewne, gdzie także jest czas na dzielenie się doświadczeniem bólu, cierpienia i beznadziei z powodu dziecka narkomana. Ich żywe świadectwo nawrócenia staje się znakiem nadziei dla innych rodzin szukających pomocy.  Raz w tygodniu, w różnych miastach, przedstawiciele grup rodziców są gotowi udzielić niezbędnej pomocy rodzinom, które są w potrzebie. Wspólnota organizuje spotkania formacyjne i modlitewne o nazwie „Odradzające się rodziny”, podczas których zawiązują się przyjaźnie i buduje wzajemna więź. Odbywają się również spotkania z dziećmi. Wszystko to ma na celu pomóc w nawróceniu oraz wzrastaniu w człowieczeństwie i chrześcijaństwie. Krzyż syna lub córki narkomanki staje się często powodem do refleksji i głębokiego nawrócenia, do przywrócenia pokoju i pogody ducha w rodzinie, do odkrycia tych najważniejszych wartości w życiu.

Print this pagePrint this page