ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Bracia i Siostry

Bracia i siostry, którzy żyją Ślubami Ewangelicznymi
Jest to ostatnia „niespodzianka” Ducha Świętego w domu Cenacolo. W ostatnich latach bracia i siostry bardzo silnie odczuwali wezwanie Boga do służby w Jego dziele. Wybierając radykalnie drogę naśladowania Jezusa Chrystusa, zdecydowali się oni na śluby ubóstwa, czystości, posłuszeństwa i służby ubogim według Reguły i stylu życia Wspólnoty. Pierwszy okres polega na życiu i służbie w jednym z domów wspólnoty, pomiędzy chłopcami lub dziewczętami, co pomaga w dokonaniu radykalnego i prawdziwego wyboru. Następny okres przebiega w Domu Formacyjnym, w miejscu gdzie znajduje się „Dom Matka”, w Saluzzo. Jest to czas formacji i stylu życia według norm Kościoła. W ciągu dnia jest czas na naukę  teologii, poznawanie Biblii, słuchanie Słowa Bożego, adorację, modlitwę różańcową oraz Liturgię Godzin i Mszę Świętą. Jest także czas na wspólną rozmowę i dzielenie się osobistym doświadczeniem, refleksję nad życiem we wspólnocie i pracę. Jedność z Bogiem, a także pomiędzy tymi, którzy zdecydowali się na życie konsekrowane, owocuje w dziełach misyjnych Wspólnoty na świecie. Całkowite oddanie się służbie ubogim, dzielenie się doświadczeniem zdobytym w życiu stają się konkretnym i żywym znakiem miłości, którą Bóg Ojciec w sposób szczególny darzy wszystkich odrzuconych i żyjących na marginesie społecznym. Ci wszyscy, którzy zostali przyjęci do wspólnoty przemieniają swoje życie i stają się żywym świadectwem Ewangelii i przykładem wolności dla innych.
Aktualnie we wspólnocie przebywa 30 sióstr, z których część jest na misjach oraz 10 braci, z których 4 są wyświęceni na kapłanów.

Print this pagePrint this page