ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Młodzi Wolontariusze

“Słudzy miłości”
Historia wspólnoty pokazuje, że pierwszymi współpracownikami siostry Elwiry, których Pan wybrał jako “robotników” do swojej “winnicy”, stali się ci sami chłopcy i dziewczęta, którzy byli przy niej. Aczkolwiek większość z nich, po kilku latach odbudowy życia w Cenacolo, wybiera “swoją” drogę, są jednak i tacy, którzy jako osoby będące na drodze wiary decydują pozostać i oddać się na służbę miłości, według nauki “darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”, wyciągając rękę na potrzeby Wspólnoty. Jak to dobrze, iż Bóg zapragnął, że młodzi nie staną się tylko tymi, którzy otrzymują miłość od wspólnoty rozwiązującej ich problemy, ale przemieniając się dokonają wolnego wyboru bezinteresownej służby jako “służący miłością”, protagoniści i żywe instrumenty w ręku Boga. To ci młodzi stali się pierwszymi odpowiedzialnymi za domy wspólnoty, których liczba powoli wzrastała, oraz pierwszymi misjonarzami w Ameryce Łacińskiej oddanych służbie dzieciom z ulicy.
  W ostatnim czasie Duch Święty sprawia, że w sercach wielu chłopców i dziewcząt wzrasta ten “duch” dyspozycyjności i służby. Jest to znak konkretnego wybrania Boga i Wspólnoty, jako drogi życiowej. Nazywamy tych młodych “wolontariuszami” lub “sługami miłości”, aby pokazać w świetle siłę, która się wyzwala z wolnego wyboru służby potrzebom Wspólnoty oraz tym, którzy do niej pukają.

Print this pagePrint this page