ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

SPOTKANIE RODZICÓW NA SŁOWACJI

SPOTKANIE RODZICÓW NA SŁOWACJI


Rodzice ze Słowacji spotkali się ostatnio na ich corocznych rekolekcjach. W tym roku wybrali Demänovską Doline, która jest położona wśród gór parku narodowego. To przepiękne miejsce znajduje się w samym centrum Słowacji i tak było prościej ugościć rodziców przyjeżdżających z różnych stron tego kraju. Było nas około 150 osób, więcej niż w ostatnich latach. W piątkowy wieczór przeżywaliśmy pierwsze chwile spotkania, było słowo przywitania od ks. biskupa, a później ksiądz Michel do rodziców którzy są na drodze wspólnotowej skierował słowa dodające odwagi. Najświętszy Sakrament był wystawiony w maleńkiej kaplicy, umożliwiając tym samym adorację Pana Jezusa w trakcie trwania całego spotkania. Razem przeżywaliśmy wiele momentów modlitwy. W sobotę rano, po rozważaniach różańcowych, usłyszeliśmy katechezę ks. Ireneusza podczas której mówił o modlitwie. Rodzice mogli wyjaśnić swoje wątpliwości, zadając pytania dotyczące tego tematu. Po obiedzie i wspólnej koronce do Miłosierdzia Bożego, ksiądz Michel mówił o tym, jak istotne jest wzrastanie w zaufaniu kiedy kroczymy razem ze Wspólnotą. Powiedział, że zaufanie jest bardzo ważnym elementem wiary w Boga, a rodzice powinni je posiadać, aby wspomóc swoje dziecko, które znajduje się na drodze przemiany własnego życia. Następnie po katechezie przeżywaliśmy czas przeznaczony na świadectwa rodziców. Wysłuchaliśmy, także świadectwo misjonarki Andrei, która po kilku latach powróciła z Meksyku. Po tym wszystkim pojechaliśmy do Liptowskiego Mikułaszu, aby tam uczestniczyć we Mszy św., która została odprawiona w kościele tamtejszej parafii. Liturgii przewodniczył ksiądz Ireneusz. Wieczór zakończyliśmy małą prezentacją naszej historii i wspólną adoracją eucharystyczną. Ten czas przeżyliśmy bardzo intensywnie i w głębokiej wierze. Modlący się mogli zawierzyć Panu Jezusowi swoje ciężary i troski, a później każdy otrzymał mały kamień przygotowany przez chłopców ze Wspólnoty. Na kamieniach były wyryte słowa, które stały się przesłaniem dla wiernych. Niedzielę rozpoczęliśmy z Eucharystią sprawowaną w małym kościółku w Bodicach. Ksiądz Michel mówił o znaczeniu wiary w naszym życiu, która jak to mówił bł. Jan Paweł II, jest prawdziwą wolnością. Po południu odczytaliśmy radosną wiadomość, którą otrzymaliśmy od Matki Elwiry. Wiadomość ta była pełna nadziei i pokrzepienia dla rodziców, którzy później poprzez proste podzielenie mogli opowiedzieć, czego doświadczyli podczas tego spotkania. Okazało się, że Duch Święty wlał wiele łaski w ich serca. Podczas spotkania, nieznający zmęczenia ks. Kvirin, był cały czas do dyspozycji dla tych wszystkich, którzy odczuli potrzebę pojednania się z Bogiem. Spotkanie zakończyliśmy prezentacją krótkiego filmu, przygotowanego przez chłopców ze słowackiego domu. Film ukazywał kulisy przedstawienia „Syn marnotrawny”, które we wrześniu i październiku ubiegłego roku było prezentowane w całej Słowacji. Dzięki temu rodzice mogli zobaczyć do jak pięknych rzeczy są zdolni ich synowie, kiedy żyją w przyjaźni z Jezusem i Maryją. Na zakończenie, rozważając tajemnice różańcowe podziękowaliśmy Matce Najświętszej, a potem każdy powrócił do swojego domu, pracy i codziennych obowiązków. Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy uczestniczyli w tych rekolekcjach, wszystkim kapłanom którzy sprawowali dla nas posługę w ciągu tych kilku dni, oraz wszystkim tym którzy nie mogli być z nami, ale którzy wspierali nas swoją modlitwą. Dziękujemy!!!

WydrukujWydrukuj