ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Rocznica powstania domu w Lourdes.W niedzielę 8 września Wspólnota Cenacolo w Lourdes zaprosiła wszystkich przyjaciół z sanktuarium i z okolicy do domu “Madre della Divina Provvidenza” („Matka Bożej Opatrzności”), aby uczestniczyć w czternastej rocznicy otwarcia domu. Po pięknym przywitaniu przed domem, podczas którego nie zabrakło tańca i śpiewu, spotkaliśmy się w parku - “zielonej katedrze”, aby uczestniczyć we Mszy świętej, którą celebrował JE. Nicolas Brouwet, biskup diecezji Tarbes-Lourdes. Jego obecność w tym dniu była dla nas wielkim darem.
W święcie uczestniczyło, także wielu kapłanów, przyjaciół naszej Wspólnoty, a wśród nich był także kustosz sanktuarium z Lourdes, ks. Reverendo Duhar. Podczas Eucharystii mogliśmy zachwycać się dziełem Bożym jakim jest widok Pirenei wśród zachwycającej natury.
W kazaniu biskup podkreślał jak ważna jest pokora. Podając nam wiele przykładów z życia codziennego dotknął wielu serc. Każda z obecnych tam osób mogła odnaleźć samego siebie w słowach JE. Brouwet, który przemawiał z prostotą i otwartością.
Obiad jedliśmy na otwartej przestrzeni, co wytworzyło świąteczną atmosferę. Podczas, gdy wszyscy jedli dania z Morza Śródziemnego, JE. Brouwet podchodził osobiście do każdego ze stołów rozmawiając z wszystkimi gośćmi.
Popołudniu były świadectwa, podczas których podzieliliśmy się ważnymi momentami życia wspólnotowego. Cieszyliśmy się wraz z Franco i Bernadette – odpowiedzialnymi za Wspólnotę we Francji, ponieważ obchodzili dziesiątą rocznicę ślubu, a Cenacolo we Francji dwudziestą rocznicę założenia.
Na końcu spotkania dziękowaliśmy Bogu za trzydzieści lat istnienia Wspólnoty Cenacolo, a także za życie wszystkich osób odrodzonych dzięki nauce Świętej Bernadette, która pokornym i prostym życiem pokazuje nam drogę do świętości.

WydrukujWydrukuj