ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Rekolekcje dla rodzin z Cenacolo


"Musicie się odrodzić z góry" (J 3,7)
To zdanie było tematem dorocznego spotkania rodzin, które żyją w obrębie tej wielkiej rodziny, którą jest Wspólnota. Zjechaliśmy się z różnych domów w Europie w niedzielę Miłosierdzia Bożego, by przeżyć razem tydzień rekolekcji i modlitwy.
Jako miejsce spotkania wybraliśmy Sanktuarium Królowej Pokoju w Medziugorje, gdzie nasza społeczność jest obecna w dwóch wspólnotach, które przyjęły nas i wspierały w dniach rekolekcji. Dnie rozpoczynały się Różańcem Świętym, odmawianym podczas gdy wchodziliśmy na Podbrodo, wzgórze objawień, w intensywnym milczeniu, które jest tak cenne, aby pozwolić Panu Bogu mówić do naszych serc.
Następnie medytowaliśmy słowa liturgii błogosławieństwa małżonków w obrzędzie sakramentu małżeństwa, by odkryć na nowo dar, którym druga osoba jest dla nas, oraz piękno bycia wiernymi, w prawdziwej miłości, na zawsze, małżonkowi/once, którego/ą Bóg wybrał dla nas.
Dużo czasu poświęciliśmy na Adorację eucharystyczną i katechezy z Matką Elvirą, które wraz z Mszą świętą celebrowaną codziennie przez Ks. Stefano i Ks. Ivana, pomogły nam zobaczyć w pełnym świetle, jakim skarbem jest sakrament małżeństwa chrześcijańskiego. Radość nasza jako małżonków jest najlepszym świadectwem miłości, którą Bóg ma dla nas, by oświecić światłem Chrystusa nasze dzieci, młodych, z którymi żyjemy, spotykanych ludzi: „zawsze gotowi, by dać świadectwo radości i nadziei, która jest w nas".
Dziękujemy chłopakom z "Pola życia" za przyjęcie i dziewczętom z "Pola radości" za miłość, z jaką strzegły one naszych licznych dzieci; czuliśmy się tam jak w domu.
Wielkie podziękowania dla Wspólnoty za dar tej pielgrzymki.

WydrukujWydrukuj