ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Život je tajomstvo ako je tajomstvom aj ľudská bytosť, pretože každý z nás je slobodný robiť svoje rozhodnutia; faktom ale je, že žiaľ dnes rodina často nevychováva dobre a mladí si nevyberú život. My dospelí musíme mať odvahu žiť pravdu s deťmi, s mladými tým, že si vezmeme do srdca ich rast.

Počas svedectiev mladí z komunity často hovoria: “Mal som mnohé veci: auto, televíziu, peniaze, nezávislosť, ale...”; tieto slová nám odhaľujú jednu sväto-svätú pravdu: že materiálne veci nikdy nenasýtia naše hľadanie šťastia! Narkomani ktorí trpia v tme, smútku, ťažobe, smrti srdca sú prorokmi dnešných čias, ktorí nám ich životmi a ich pomýlenými voľbami kričia: “My sme mali všetko, ale skrachovali sme!”. Oni nás predbiehajú v jedinej pravde ľudského srdca: že všetci potrebujeme Boha.

Dnes mnohí z nich sú v komunite a vy všetci môžete vidieť, že sú šťastní, hoci prišli bez ničoho, so zničeným životom na pleciach a mohokrát bez nádeje, že nájdu pravú radosť! Často nám hovoria: “Hľadal som pokoj srdca, pravé priateľstvo, hľadal som ľudí, ktorí snáď žijú podľa toho, čo hovoria, tým, čo robia, hľadal som niekoho, komu môžem dôverovať...” Koľko “zrád” majú naši mladí, koľko ukrytých sĺz vyliali: tam sa zrodili tie strachy, mlčanlivosť, samota, plachosť.

Aby sme urobili šťastnými týchto mladých, stačí, keď im dáme stretnúť všetko to, čo hľadali: pokoj, pravdu bez masiek, silu pre žitie dobra, pokoru, obojstrannú trpezlivosť, schopnosť odpustiť si... v jednom slove: pravé kresťanstvo. Pretože pravá sloboda, ktorú všetci hľadáme, spočíva v tom byť dobrí, ako bol Ježiš aj preto, lebo sme stvorení na boží obraz! Narodili sme sa, aby sme boli milovaní a všetci hľadáme lásku, pretože ak naozaj chceme byť “extra šťastní”, musíme sa za každú cenu naučiť milovať.

V týchto posledných dňoch, ktoré nás pripravujú na veľkú noc Pána, môžeme kontemplovať a spoznať viac to, čo Ježiš pre nás spravil, Jeho lásku „až do konca“! Tam nájdeme zdroj schopnosti milovať a dať život, čo nám konečne dá zakúsiť plný život, ozajstný, ožiarený aj chvíľami kríža. Prosme si pomoc od Panny Márie, ktorá sa práve pri nohách Kríža svojho Syna stala Matkou a Učiteľkou, bezpečnou sprievodkyňou pre každého z nás.

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku