ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

V tomto pôstnom období sa pokúsme nežiť len to, čo sa nám páči, lebo pôžitok trvá len chvíľku, zatiaľ čo my máme právo žiť skutočnú radosť. Som si istá, že niekto už má skúsenosť, že keď sa vzdá pôžitku z nejakého „bombóna“, ktorý chcel veľmi zjesť, ako „útechu“ zakúsil radosť, ktorá nie je pominuteľná, ktorá trvá celý život! Musíme byť tvorcami radosti a sme toho schopní, pretože sme schopní povedať si „nie“: možno padneme desaťkrát a potom príde chvíľa, keď si dokážeme povedať „nie“ a to je neobyčajné víťazstvo! Tam sa tvorí radosť, a nie len pre nás. Spravujme dobre svoju slobodu v týchto štyridsiatich dňoch! Pôstne obdobie je cesta, je to dráha aby sme mohli dôjsť k oslave našej viery v deň „Veľkej noci“, je to cesta zo smrti ku Vzkrieseniu! My môžeme povedať, že sme touto cestou už prešli, tento exodus k slobode: pred komunitou sme boli v smrti, dnes už viac nie, pretože „úsvit vzkriesenia“ sa blýska nad temnotami a víťazí nad nimi! Pôstna cesta, ktorú budeme žiť spoločne, sa môže stať, ak to budeme chcieť, ak tomu uveríme, jedným zakusovaním uzdravovania od skutočného, hlbokého a vnútorného zla. V tomto „prechode púšťou“ chceme dať priestor pre ticho v hlave, ticho pocitov a srdca. Znovu sa očistime od banalít, od prospechárskych záujmov, od ambícií a „chorých“ motivácií nášho bytia a nášho žitia. Dajme hlas, priestor a dôraz milosrdnej láske! Pre mnohých z nás slovo milosrdná láska znamená almužnu, dať niečo niekomu, ale nie je to tak. Milosrdná láska je jedna osoba s tvárou, s hlasom, so srdcom: je to Boh Otec , ktorý sa vo svojom Synovi Ježišovi dal spoznať, vidieť, počuť, dotknúť sa, tým že sa stal človekom, osobou ako každý z nás. Niekto povie, že je to tajomstvo, ale Ježiš je jedinečná žiarivá pravda, reálna, konajúca, aktuálna v tých, ktorí prijímajú seba samých, dvíhajúc hlavu a zohýnajúc kolená v dôvernom a pokojnom odovzdaní sa Jemu, ktorý nás zachraňuje. Preto teda žijúc túto „púšť“ je dôležité mať pozorné uši srdca, aby sme počuli, cítili, prijali s prekvapením a často krát slávnostne,  tancujúc na odbíjanie zvonov, ktoré už oznamujú, že Ježiš, ten mladý ukrižovaný, syn Márie z Nazareta, vstane z mŕtvych! Pán Života nech nás sprevádza, bolestne a žiarivo, s utrpením a milosrdne, silných a dobrých ku svetlu žiariacemu z jeho Víťazstva.

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku