ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Dobré ráno život môj!

Dobré ráno život môj!

Musíme sa zobudit ráno a povedat sebe samému: “Dobré ráno život môj!” Ak my nie sme prví milovníci nášho života, preco by nás iní mali milovat? Každý den musíte kontemplovat váš život v jeho novosti, pretože život je dynamika, život je Boh, ktorý každý den tvorí a znovu pretvára nové veci vo vnútri nás a mimo nás! My sa nevieme dostatocne cudovat, nikdy nemyslíme na to, že každý den Niekto dá vychádzat svetlu ... ani si neuvedomujeme a stávame sa banálnymi berúc za samozrejmé, že sa zobudím, že mám zdravie, že rozmýšlam, že milujem, že mám silu usmievat sa... Boh naopak pokracuje vo svojej vernosti, pretože sa o nás zaujíma, má nás rád a tvorí v každom okamihu novú budúcnost! Aby sme si toto uvedomili, je treba mat vieru, dôveru v Niekoho, kto je mojím Otcom! A zapamätajme si, že dôverovat je vnútrajškom našej ludskej prirodzenosti: sme toho schopní a hrozne to potrebujeme. Viera je vo vnútri všetkých ludí na svete, aj u tých, ktorí nepoznajú Pána, ale aj tak v sebe nosia kapitál, ktorý Boh daroval všetkým svojim detom: schopnost byt spolu, odpúštat, mat sa rád, znovu zacínat, žit radost, svetlo, pravdu! A aj ked my vždy neveríme v Neho, jeho vernost pokracuje až do posledného dychu nášho života a aj po poslednom výdychu nás ešte volá po mene, lebo nás chce zachránit “za každú cenu”! Verit v Neho znamená: že Mu dôverujem a nežijem ani jeden den môjho života bez Neho. Toto je pravá viera: prijat všetky životné situácie, objat ich s odvahou a nádejou, pretože nezávisia od nás a pretože máme istotu, že On urobí pre nás všetko. Toto je náš život, ktorý sa musí chciet zmenit, íst dopredu, každý den zacínat nanovo, bez strachu stat sa dobrými, pretože náš “dom” je žit pokoj, žit dobro!

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku