ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Svätosť je tvoj život


Svätosť je tvoj život, prežitý v pravde: jednoduchý, čistý, radostný.
Svätosť je pociťovať silu, ktorú si nikdy predtým nemal, pri tvojich každodenných krokoch, ako mať odvahu zmieriť sa s niekým, požiadať o odpustenie. Svätosť je rovnováha medzi tvojim myslením, rozprávaním a konaním: dosiahnuť túto hlbokú jednotu, chcieť byť slobodný od všetkého aj od seba samého a tvojich výkyvov nálady. Svätosť je vnútorný pokoj, je byť slobodným od zla keď vyplávajú na povrch spomienky z minulosti, ťažoba srdca, boj proti zlu klamstva a pýchy, ktorá ti dá pocit, cítiť sa lepším ako ostatný. Svätosť je byť pravdivým vo všetkom, je to pocit výčitky svedomia ako náhle vykonáš skutok ktorý nebol čistý, je to vôľa byť čistý, bez toho aby si odsudzoval druhých. Svätosť je úsmev venovaný s veľkou láskou.    
Svätosť sú dvere do raja! Nie iba ten po smrti, ale už aj tu na zemi, keď žiješ dobro, pravdu, odpustenie a lásku. Svätý sú muži a ženy ako my, ktorý to zvládli, ktorý vyhrali ich súboje, pretože mali silnú vôľu. Ani si neuvedomovali, že sú svätý: stali sa svätými, pretože robili veci jednoduché a normálne, ale dobré a krásne pre druhých. My všetci, my všetci môžeme byť svätý; musíme len vložiť trochu dobrej vôle, pretože vždy tu bude niekto, kto sa cíti zle a potrebuje pomoc... a my nemôžeme predstierať, že nič nevidíme: že sme nevideli tu starenku... to dieťa.. niekoho kto trpí! Keď kráčam po uliciach, vidím veľa smutných ľudí, ktorý kráčajú s hlavou dolu, pretože majú nejakú ťarchu vnútri a nevedia, že my všetci sme milovaný! A môžeme žiť v radosti... zdvihnúť hlavu a vidieť „belasé nebo“, budúcnosť  dobrého života pre každého z nás! Musíme byť svetlom medzi ľuďmi, nie pre nás, ale pre druhých.... musíme dať radosť, nádej... potom nám Pán vráti stonásobok! Sme naozaj šťastný, pretože vieme, že Pán nám dal veľa, dal nám všetko, čo potrebujeme, aby sme mohli byť dobrý a svätý. Kto je dobrý je naozaj šťastný.

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku