ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

ĎAKUJEME!

Na záver Festivalu Života, z našich sŕdc vychádza jedine jednoduché, ale úprimné slovo: ĎAKUJEME!
ĎAKUJEME Bohu Života, ktorý nás požehnal krásnym počasím, ktorý sa o nás postaral zo svojom Prozreteľnosťou, ktorý nás ochránil od nebezpečenstiev, ktorý nám pomohol vytvoriť príjemnú rodinnú atmosféru , ktorá bola medzi nami všetkými, ľuďmi z celého sveta.
ĎAKUJEME pastierom cirkvi, ktorí boli medzi nami: Biskupi Mons. Robert Baker z Birminghamu (USA), Mons. Antal Majenk z Mukacevo (Ukraina), Mons. Giuseppe Guerrini zo Saluzza;
ĎAKUJEME všetkým kňazom, ktorí prišli z celého sveta a spovedali celé dni bez prestávok a strávili s nami tieto dni s ich pokojnou a intenzívnou modlitbou;
ĎAKUJEME vám všetkým, ktorí ste prišli z celého sveta oslavovať na kopec v Saluzzi, spolu s mamou Elvírou a s nami všetkými, Božie Milosrdenstvo zoslane z neba počas týchto 30 rokov; 
ĎAKUJEME mnohým dobrovoľníkom, pravým „ strážnym anjelom“ tohto Festivalu: rodičia, priatelia, známy, ktorí slúžili a pomáhali bez prestávok, zadarmo a s radosťou, v rôznym službách, početný „ľud“, ktorí prišiel na festival v týchto dňoch.
ĎAKUJEME všetkým tým, ktorí sa v ich domovoch, misiách, komunitách... modlili za nás všetkých v týchto dňoch, a tak umožnili Božej milosti, dotknúť sa, uzdraviť, a vyliať veľa nadeje do mnohých sŕdc.
ĎAKUJEME Panne Márií, Matke Cenacola, za jej tichú, ale živú prítomnosť v týchto dňoch, za jej orodovanie, za jej pokojný úsmev a za jej materské objatie pre všetkých, tých, ktorí sem prišli. ĎAKUJEME Otcovi, Synovi a Duchu Svätému... za všetko a navždy!!!

Mama Elvíra a Komunita Cenacolo

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku