ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 


"Pripravujeme sa na narodeniny Komunity, ktoré sme pred mnohými rokmi „pokrstili“ menom: „Festival Života“.
Sú to štyri dni radosti v Pánovi, na oslavu života, života mnohých mladých a rodín, ktoré majú meno, majú tvar a tu znovu našli pravý zmysel ich existencie! Chcela by som povedať každému jednému z Vás: „Zober do rúk svoj život a uvedom si akým je cenným darom, je taký dôležitý, je jediný. Znovuobjav radosť zo života, krásu darovať život!“
Na tomto kopci v Saluzzi, kde Boh chcel, aby sa zrodila Komunita, je tridsať rokov krížov, bolesti, krvi, zatratenia, súbojov , každodenných bojov o život, znovu nájdenej radosti, živej nadeje, zmŕtvychvstania. Komunita Cenacolo je sviatkom života, ktorý sa znovu zrodí. Sviatok dobrého stvorenia, ktoré aj po páde do hriechu, ktorý sa stal zatratením, hnevom, slzami, pomstou, tmou... sa skrze Božie Milosrdenstvo stalo opäť úsmevom, radosťou, svetlom! Tým svetlom, ktoré máme dnes v očiach, ktoré sa znovu zrodí po stretnutí s pravdou, ktorá nás robí slobodnými v srdci.
Tridsať rokov, my, Komunita Cenacolo, robíme sviatok Bohu „milovníkovi života“, ktorý spravil a pokračuje robiť z našich životov zázraky.
Panna Mária, „ Blahoslavená, ta ktorá uverila“, bude s nami a s jej nežným materstvom nám pomôže urobiť veľký sviatok nášmu životu: Tešíme sa na Vás.. s veľkou radosťou!"
                                                                                   Matka Elvira


vytlačiť stránkuvytlačiť stránku