ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Maria, žena viery

Urobili sme veľkú slávnosť na Veľkú Noc, Ježíš vstal z mŕtvych; radujme sa teda z jeho prítomnosti a buďme poslami jeho zmŕtvychvstania tak ako Jeho mama Maria, prvá veľká apoštolka a misionárka Zmŕtvychvstania.
Je v nás toľko veci, ktoré sú pravdivé, krásne a dobre a musíme ich žiť, nie iba v komunite: musíme sa rozhodnúť že chceme žiť dobro, pokoj, vzájomnú lásku; a keď povieme „láska“ chceme povedať dobrota, dôvera, pochopenie, vzájomné odpúšťanie. Veľa „malých„ vecí, ktoré nás možno nikdy nikto nenaučil, ale dnes ich vďaka viere vnímame a skrze ne chápeme krásu života, života osvieteného Božou láskou.
Opäť sa presvedčme, že naša viera je život! Koľko krát sa nám Maria v posledných storočiach zjavila, aby sme vždy hlbšie uverili v moc viery. Je to viera, ktorá nám dáva silu, istotu, pokoj; viera je naším obrovským bohatstvom, a Maria žila vo viere, žila iba zo sily, ktorú jej dávala viera. Aj ona sa cítila často krát stratená: mohla vedieť - zvestoval jej to Anjel - čo sa malo stať s jej dieťatkom? Ježíš bol Synom Božím, ale trpel tak ako ostatne deti: Herodes ho chcel zabiť, a tak... musí utiecť, odísť ďaleko... toto všetko sú skúšky.
Život Márie a Ježiša bol hlavne život vo viere: Ona sa nikdy nevzoprela, ale vždy povedala  áno vo všetkých situáciách, v ktorých sa naskytla, bez pochybnosti, vo vedomí, že Boh ju nikdy nesklame. Aj my môžeme povedať: komunita je jeden úžas, deň čo deň, lebo aj my sme začali žít a žijeme vo viere, v robustnej viere. Naša komunita chce byt tým tajomstvom... ktoré vlastne ani nie je tajomstvom, pretože Pán sa chcel zjaviť a dal o sebe vedieť! Maria z Nazaretu ho spoznala, prežila so srdcom plným Boha a stala sa tým, čo od nej Boh očakával – a očakáva aj od nás – krása, úprimnosť, pravda, láska, očakáva že budeme všetko to, čo je žiarivé, dobre, pravdivé, múdre a čisté. Aj my musíme nechať zvíťaziť  silu, čistotu, milosť Božiu, ktorá je v nás, ktorú Boh do nás vložil, aby nám daroval a nakazil nás  jeho radosťou... a tak naša radosť bude úplná!

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku