ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Peter je živý!


 Cirkev je mladá v sile ľudí, ktorí dávajú svoj život, ktorí darujú krv deň po dni bez strachu nachádzajúc odvahu a vernosť v eucharistickom prijímaní, v stretnutí s ukrižovaným a vzkrieseným telom Krista, ktorý v jednej chvíli tiež transformuje naše telo v Eucharistii: stávame sa čistejšími, štedrejšími, viac Ježišovými. Nasýtime sa Ním a pomaly sa obnovujeme v Ňom. Nežijeme už viac my, ale Kristus žije v nás stávajúc sa dobrým chlebom, lámanom pre bratov. Práve táto ponuka vo vašom živote oživuje Boží ľud, všetko čo robíte dobre: rozsievanie úsmevov, láskavosti, pozitívnych slov, povzbudení, silu niesť kríž brata na svojich ramenách, vaše obety, ktoré sa stávajú darom bez obmedzenia... Apoštoli zažili toto. Išli za Ježišom a po Turícach, z Večeradla, začali hlásať o Ňom všetkým: takto sa zrodila Cirkev. A Peter zostal na zemi v osobe pápeža. Kto sa doteraz k nemu aspoň raz nepriblížil, nemôže pochopiť žiariace tajomstvo tejto živej prítomnosti Petra, ktorý v pápežovi prebýva. Takže choď tam, pozri sa mu do očí a uvidíš, že Peter je nažive, pretože približujúc sa pocítiš, že tam je nežnosť Božia, krása prítomnosti jedného človeka, ktorá nepominie a dáva ti  istotu. Tam pocítiš jednu dimenziu, ktorá nie je len pozemská a nie je len historickým okamihom; je tam niečo čo presahuje to, čo vidíš, je to niekto iný, kto žije v osobe, ktorú stretneš: to je Peter, ktorý nás neustále vedie na stretnutie s Pánom.

 

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku