ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Január

Práve sme prežili „silné“ obdobie, ktoré nám pripomenulo dar života. Vianoce nás priviedli k počúvaniu seba, nášho života, ktorý sa stal tiež príbehom „Boha s nami“. Je to niečo tak krásne, tak očarujúce! Ak sa zamyslíme nad tým, že sme dostali nielen dar života, ale aj „milosť“ zo stretnutia s Bohom Otcom, ktorý nám znovu daruje pokoj.
Často stretávam chlapcov, ktorí mi hovoria: „Urobil som veľa vecí v živote ale moje problémy, moja prázdnota zostali ešte vo mne“. Možno príliš ľahko zabúdame, že pôvod našich chýb nie je len v hlave, problém spočíva v našom živote. A náš život je podporovaný životom Boha, ktorý žije v nás, je to život milosti, život Ducha. Keď hovoríme, že „ducha“ nechceme, že myslíme na niečo vzdialené, neskutočné: život Ducha si ty, tvoja bolesť, tvoja schopnosť milovať, trpieť, vytvárať, chcieť... sme my! Našu vôľu nie je vidieť, ale je tam, našu lásku ku mnohým ľuďom nemôžeme vidieť, ale je... a toto je tvoja najdôležitejšia časť! A to je najcitlivejšia a najzraniteľnejšia časť. Keď si spomíname na veci, ktoré nás zarmucujú, mali by sme mať odvahu prežívať ich tiež v srdci, nie len v hlave, ale so súcitom, v bolesti, vnútorným bojom... potom sa otvorí nebo, vstúpi sa do tajomstva, ktorým je život, kde dôvodom všetkého, čo sa stalo ti môže odhaliť iba ten, ktorý pozná tvoje srdce, tvoju prácu, hlbokou identitou tvojho bytia nie je len to, čo si urobil ale kto si!
Kto ťa stvoril? Máme Stvoriteľa, či tomu veríme alebo nie, ak sme, ak existujeme, je to len preto, že nás miluje tak veľmi a darúva nám lásku, život dnes, práve teraz!
A tento život je cesta, sme na púti so všetkými mužmi a ženami dobrej vôle, ktorí veria v život, lásku a odpustenie. A je nás veľa, pretože viem, že ste tam vy: muži a ženy, ktorí veria v život, ste ľuďia, ktorí veria v lásku, lásku, ktorá je súcit, ktorá je odpustenie, ktorá znovu začína, láska, ktorá je verná! Koľko ľudí čaká na tieto veci aj v prípade, že neveria v Boha! Máme šťastie, že toto všetko nielen poznáme a hľadáme, ale môžeme to realizovať, veriť a prežívať stretnúc nášho Stvoriteľa.
To je spôsob, ako chceme začať tento rok, chceme zasvätiť Bohu a Márii každú sekundu, každú minútu, každú hodinu, každý deň, každý okamih tej dobe, ktorá stále pokračuje, s nami, alebo bez nás. Nemôžeme zastaviť dejiny, čas pokračuje a hýbe všetko a všetkých. Ale môžeme a chceme zasvätiť Bohu každý týždeň, každý deň, každý mesiac v roku, takže nemusíme mať väčší priestor, v ktorom necháme prejsť smútok, osamelosť, zlosť, násilie a zúfalstvo. A aj keď zhrešíš, to nevadí, pretože si sa vydal na cestu Božiu. Padneš, On ťa zdvihne, pretože si na Jeho ceste. Koľkokrát? Tisíckrát denne! Pretože si na ceste svetla, pravdy, pravej lásky, pretože hľadáme nádej a On je nádej, túžime po dôvere a On je dôvera, láska, radosť, pravda, sloboda... On je všetko, čo máme a čo potrebujeme.
Šťastný Nový Rok vám všetkým, nech je požehnaný Pánom a prežívaný pod materským pohľadom Jeho Matky Márie!

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku