ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Ísť k všetkým bez rozdielov

 
    


Ísť k všetkým bez rozdielov
Už nejaký čas ako Komunita cítime silnú potrebu hlásať a svedčiť o prítomnosti živého Ježiša medzi nami. Pred davmi hladných, ktorí ho aj dnes hľadajú, ktorí ho chcú počúvať, On nás opäť prosí, rovnako ako apoštolov, aby sme ich nasýtili darujúc samých seba, čo znamená lámať sa ako chlieb na stole sveta, ktorý trpí hladom po nádeji, radosti a pokoji.
Skutočnou misiou je ísť a učiť sa od každého, ísť a dovoliť nášmu srdcu, aby sa vzdelávalo, aby vibrovalo, pretože niekedy máme srdce z kameňa, z ľadu, srdce plné myšlienok a plánov.
Prosme Pána, aby nám dal milosť prinášať radosť tým, ktorí na nás čakajú, aby z nás urobil konkrétnych a pokorných svedkov jeho lásky, aby tento príbeh lásky a vernosti, ktorý On začal rástol a prinášal ovocie všade tam, kde nás Jeho Duch povedie. Viera znamená nechcieť žiť len pre seba, ale darovať sa druhým a prvou podmienkou, aby sme sa stali misionármi, je zabudnúť sami na seba. Milovať znamená slúžiť, znamená darovať život, znamená myslieť najprv na druhých ako na seba, znamená mať oči srdca, ktoré vidia potreby blížnych. Znamená to stratiť vlastný život, stratiť ho v zmysle dávať sa tým ľuďom, ktorých nám Božia láska pošle odhaliac, že v skutočnosti ju potom znovu nájdeme v tých, ktorým budeme slúžiť, pretože On nám dá stonásobok: to, čo dáš ostatným aj vtedy, keď to bude len jedna kvapka, sa znásobí. Boh nám dal vôľu urobiť niečo pekné pre druhých, aby to dobro sa k nám vrátilo stonásobne a tak sa môže zmeniť svet: láska, ktorú dávame, je skutočným úsmevom života! Pán nás odmení, aj keď sme podali s láskou len pohár vody, pohár hocikomu aj tomu najmenšiemu, najchudobnejšiemu a dnes chudobní nie sú len bezdomovci alebo žobráci, ale možno oveľa viac tí, ktorí veria len v seba, ktorí veria len v to, čo majú, v to, čo robia, tí, ktorí hľadajú šťastie v materiálnych veciach.
Nerobme teda rozdiely, ak je potrebné urobiť gesto lásky, urobme ho! Starým, mladým ľuďom, deťom, chorým, zdravým, bohatým, chudobným... Ľudská osoba je Božou tvárou na zemi: choďme k ľuďom našej doby a prinesme im toho Boha, ktorý hľadá a príliš často nikdy nestretne.
Ale musíme ísť ku každému ... ak môžme. Musíme byť ochotní dať lásku, nádej, odvahu, dôveru. Uvidíte, ako sa staneme silnými vo viere, pretože ak viac dáme viac sa presvedčíme, že to, čo hovoríme, je pravda, je život, je radosť! Služba, dobro, ktoré urobíme  je On, ktorý žije v nás a žije aj v ľuďoch, ktorých budeme milovať, ktorých budeme objímať, ktorým pomôžeme s dialógom, službou, s úlohou alebo dokonca s jednoduchým úsmevom.

 

    

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku