ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Nechajme žiariť plody krstu

Pán chcel, aby v Komunite Cenacolo žili spolu rozličné reality Božieho ľudu: patria tu mladí, ktorí vstúpia poznačení utrpením z drogy, ich rodiny zapojené do namáhavej ale oslobodzujúcej cesty obrátenia, manželské páry, ktoré sa rozhodli žiť naplno v Komunite, mladí dobrovoľníci k službe v domoch a v misiách a ako poslední sa „zrodili“ aj „bratia“ a „sestry“, ktorých Pán povolal darovať sa úplne v tomto jeho diele objímajúc evanjeliové rady. Ale je pekné zamyslieť sa nad tým, že zdrojom, ktorý nás zjednocuje a z ktorého sme sa všetci narodili na našej ceste viery je Krst, ktorý je jediným naozajstným hlbokým vysvätením, skutočným, veľkolepým, ktorý má v sebe silu života, premeny, krásy, slobody, všetkého, čo je kresťanským životom. Kto teda sme my, ktorí sme darovali Pánovi nerozdeleným spôsobom celý náš život zvoliac si chudobu, čistotu,  poslušnosť a službu chudobným? Povedala by som, že sme tí, ktorí nesú kvet krstu, ktorí ukazujú realizáciu plodov tohto prijatého daru. Krst je sloboda, dôležitosť, jednoduchosť, dôvera a viera. Je to niečo vymyslené a inšpirované Duchom Svätým v živote Cirkvi pre uvedomenie si, pre stelesnenie moci a krásy tejto sviatosti. Vychoval nás, ktorí objímajúc evanjeliové rady odhalíme tie základné hodnoty Ježišovho života, ktoré nám boli darované reálne v krste a ktoré všetci pokrstení môžu vidieť a poznať, objaviť a prežívať s pomocou našej živej skúsenosti.
Zasvätený život má toto špecifické: darovať život, aby žiarili plody krstu! Pán si vyvolil nás nielen byť „sestrami“ a „bratmi“, ale znovu dať farbu, chuť a svetlo životu všetkých, nakŕmiť svet nádejou.
Našou „špecializáciou“, našou úlohou, našou misiou je toto: milovať, aby sme prebudili lásku v bratoch a sestrách, ktorým slúžime, spôsobom kráčania Lásky po uliciach sveta s nohami, tvárou, rukami a úsmevom všetkých.
Chceme svedčiť svetu, že chudoba je dôverné prenechanie sa do rúk Prozreteľnosti, odhalenie toho, čo je skutočne dôležité, nekonečného priestoru, slobody slúžiť, ísť: kedy čistota a krása jedného úplného „áno“, slobodného a bezpodmienečného Bohu a blížnym v kvalite čistej a opravdivej lásky, ktorá je v službe chudobným pravou radosťou srdca, kedy poslušnosť je v prijatí vo viere Božiu vôľu, to čo nám život predkladá prostredníctvom slov bratov a dejín.
Moderný svet ponúka falošný komfort: dnešní ľudia majú toľko potrieb a očakávaní, zavisia od všetkého a nikdy nemajú dosť. Mladí dneška neveria, že pre skutočnú slobodu musíš vedieť počúvať, že evanjeliová chudoba je pravým bohatstvom, že čistota otvára  horizonty lásky. Ale veria v radosť, hľadajú ju, sú ňou fascinovaní, veria v toho, kto má jasné oči plné entuziazmu, pretože miluje s čistotou, veľkorysosťou a vernosťou.
Boli sme povolaní, aby sme oznamovali, že táto ozajstná radosť je v jednoduchosti, v odvahe lásky, aby sme ukázali, že keď prežívaš život zakorenený vo viere je to úplne iná vec: je to plnosť!
Náš radostný život sa potom stane svedectvom o skutočnej kráse kresťanského života, bude efektívnejším ohlasovaním Radostnej zvesti, odhalí všetky chutné plody sviatosti krstu.

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku