ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

      


Chceme dôverovať Márii, ktorá povedala „áno“, totálne a bezpodmienečné „áno“ Otcovi a tak sa stala matkou Božieho syna a matkou ľudstva v prijatí nás pod krížom prostredníctvom Ježišovej výzvy, keď jej povedal: „Žena, hľa tvoj syn!“ ukazujúc na Jána. V ňom bol prítomný každý z nás, ktorý potrebujeme dať osobnú odpoveď Márii. Táto žena je slávou neba a zeme, pretože bola veľmi pokorná, veľmi krehká, veľmi bohatá vo viere.
Koľkokrát Mária musela dôverovať Jemu, ktorý vie, čo potrebujeme a nikdy nás nezradí. Nikto ako Ona nedal Bohu tak totálnu a bezpodmienečnú odpoveď. Musíme ju cítiť blízko ako model, pretože Panna Mária má všetky krásne vlastnosti ženy: bola oddaná dcéra Otca, Matka Syna, nevesta Ducha Svätého, teda dievča, ktoré vedelo prežívať úlohu dcéry, matky, manželky a potom služobníčky Boha, ktorý hľadá ženy tohto „kalibru“ so srdcom tak slobodným, tak pozorným, tak otvoreným láske, ktorá odráža Jeho srdce v srdciach bratov.
Žena je vždy tá, ktorá vie milovať všetkých a všetko, pretože bola stvorená, aby zjavila lásku Boha Otca, objavila svoju kapacitu materstva a daru. Žena, ktorá nedaruje život znižuje hodnotu seba samej, zlyháva pred druhými, pretože sa narodila, aby bola týmto darom pre všetkých. Neviem si predstaviť sebeckú ženu, toto nie je jej identita, jej pôvod,  jej podstatou je byť láskou, nehou, odpustením, milosrdenstvom, súcitom, vernosťou, priateľkou, sestrou, matkou, manželkou celého ľudstva. Žena, ktorá odhalí samu seba, ktorá odhalí svoju tak dôležitú úlohu, má bohatstvo v sebe, ktoré nikdy nekončí, stane sa prameňom života a požehnania. Hľa prečo Mária je našim príkladom, našim modelom, na ňu musíme hľadieť, pretože v nej nájdeme našu realizáciu, tú ktorú Boh od večnosti utvoril pre ženu.
Pozerať sa na ňu znamená uprieť pohľad na jej Syna Ježiša živého a zmŕtvychvstalého v  každodennom živote, znamená žiť v plnosti večného života. Mária, Matka Zmŕtvychvstalého, veď nás ženy k objaveniu našej veľkosti.

Matka Elvíra


  

 

 

 

 

 

 

   „Žena, hľa tvoj syn!“ 
  (Jn 19,26)

 

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku