ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Požehnanú Veľkú noc!

   
 

    Veľkú noc 2012

 
     


Každým dňom sa vo mne umocňuje pocit šťastia z toho, že žijem, že som sa narodila.
Ešte spokojnejšia som so skutočnosťou, že Pán ma postavil do takých situácií, v ktorých som sa nemohla zaoberať sama sebou. Nikdy v živote som nemala veľa času myslieť na seba, pozastavovať sa nad tým, ako mi bolo, či som bola šťastná alebo smutná, dobrá alebo zlá. Vždy som bola nútená pozerať na druhých a uvedomila som si, že oni napomohli môjmu ľudskému, kresťanskému a rehoľnému rastu.
Už mnoho rokov som šťastne vydatá za Syna „tesára z Nazaretu“.
Aj on je povolaním tesár. Na našej spoločnej ceste, v neustálej novosti života a radosti, si každým dňom stále viac uvedomujem, že slúžiť znamená kraľovať. Neexistuje väčšie, očarujúcejšie, úžasnejšie alebo bohatšie kráľovstvo ako srdce človeka. Byť v službe otcovského srdca Boha a slúžiť človeku znamená naozaj zažiť výsadu kraľovať. Prezradím vám tajomstvo, ako túto výsadu získať, ako zvíťaziť nad vyčerpanosťou, únavou, depresiou a strachom. Rozhliadnime sa navôkol a podajme pomocnú ruku niekomu, kto trpí viac ako my sami. Mať medzi sebou chudobných je veľkým darom, aby sme mohli neustále prekonávať naše hranice, prekračovať prah našej únavy.
A keď hovorím o chudobných, mám na mysli tvojho otca, tvojho manžela, tvoju manželku, tvojho brata... Konkrétnou skúsenosťou sa môžeme presvedčiť, že skutočne „kto stratí svoj život, nájde ho.“ Často hovorievam chlapcom a dievčatám z Komunity, mojim spolupracovníkom a priateľom, že dokonca ani naše hriechy by nám nemali brániť milovať. Niekedy sa cítime zablokovaní, úbohí a neschopní práve preto, lebo neustále myslíme na naše zranenia, točíme sa iba okolo našich ťažkostí. Skúsme ich predložiť Pánovi v celej pravde, aby nás oslobodil od ťarchy našich hriechov a vyslal nás podobne ako apoštolov do sveta, aby sme ohlasovali jeho vzkriesenie.
Svet aj dnes, podobne ako včera, očakáva veľkonočnú zvesť nádeje, očakáva radosť z poznania, že smrť bola navždy porazená, že jeden človek slobodne daroval svoj život a zaplatil výkupn. za nás všetkých. Boh dnes očakáva naše „áno“, aby ozvena tohto zvestovania mohla prísť ku všetkým ľuďom, k bohatým aj chudobným, k profesorom aj analfabetom, k dobrým aj zlým, mužom, ženám a deťom...
Nie je dôležité, kým si bol doteraz, nezáleží na tvojej minulosti, na tvojich hriechoch. Dnes ti Boh dáva možnosť, aby si znovu vstal, stal sa novým a slobodným človekom.
Toto vám hovorím ako svedok, ako žena, ktorá roky rozjíma nad dôraznou, tichou a žiarivou silou Kristovho vzkriesenia. Ježiš aj dnes oslobodzuje od smrti - mladých ľudí, rodiny a deti... Naďalej uzdravuje chorých, navracia zrak viery slepým a dôveru tým, ktorí ju stratili. Ježíš nás pozýva, aby sme sami získali skúsenosť vzkriesenia a stali sa nositeľmi nádeje, majákmi, ktoré svietia vo svete. Pozýva nás, aby sa prostredníctvom nášho života, nášho povolania, nášho „áno“ mohla stať Jeho prítomnosť viditeľnejšou, hmatateľnejšou na Zemi.
Nech nám Mária, Hviezda ranná, ktorá so srdcom plným radosti uzrela žiarivý úsvit veľkonočného rána, pomôže postrehnúť vo vlastných očiach a v očiach našich blížnych jagavé záblesky vzkriesenia svojho Syna.


Požehnanú Veľkú noc!

    
   

 

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku