ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Skutočným svetlom sveta je Ježiš!
Vianoce nás privádzajú do maličkého a jednoduchého domčeka v Nazarete, kde jedna žena, Mária, povedala svoje bezpodmienečné „áno“ Bohu a ľudstvu, aj mne, tebe a všetkým nám!
Vdychujme do hĺbky túto klímu intímnosti, aby sme prežívali s Máriou tajomstvo lásky, ktoré nám Vianoce darujú, vstúpiac aj tento rok do našich domov, našich rodín, našich životov, aby pošepkali srdcu radostnú zvesť, jedinečnú, veľkolepú a dôležitú, že sa narodil pre teba Spasiteľ!
My sme „spasení“! Prijmime s dôverou toto posolstvo a nechajme sa oslobodiť a uzdraviť z napätia, hnevu, strachu, smútku, úzkosti, samoty, závisti, nenávisti, všetkého, čo nám bráni prežívať lásku, nádej, radosť a pokoj.
Vianoce prichádzajú aj aby sme si pripomenuli potrebu, ktorú každý z nás nosí v srdci, zmierenia, odpustenia, uzdravenia, aby sa obnovili stratené priateľstvá, prerušené dialógy, prosby o odpustenie, vyhasnuté úsmevy, aby sme znovuobjavili radosť a stratenú dôveru. Vianoce sú znovunarodenie sa s tým malým dieťaťom, ktoré mení nekonečnú, vernú a bezpodmienečnú lásku Boha, nadšenca a milovníka svojho stvorenia, pre ktoré neváhal darovať seba samého.
Ako Ježiš aj my potrebujeme matku, ktorá pochopí a zrealizuje túžby nášho srdca, touto matkou je Mária, pokorná, jednoduchá, verná služobnica, ktorá sa na nás usmieva, pozýva nás, zhromažďuje nás a privedie kontemplovať tie jasličky, kde žiara Svetla nikdy viac nezhasne. Ožiarení týmto Svetlom znovuobjavíme zmysel života, ktorý sa volá „večnosť“.
Poďakujme Panne Márii, ktorá nám pomôže prežívať toto Svetlo, pretože každá mama vie, že deti majú strach z tmy.
Samotný Ježiš nám opakuje: „Ja som svetlo sveta, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“ (Jn 8,12)

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku