ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

„Príď Pane Ježišu!“

Nové Vianoce prichádzajú, jedinečná príležitosť na odhalenie a znovuzhodnotenie Božieho milosrdenstva a lásky. Boh Otec nám znovu daruje vo svojom Synovi Ježišovi plnosť svojej lásky. Áno, Vianoce sú práve toto: neustále sa nadchýňať a veriť ešte viac v toho „bláznivého“ Boha, ktorý sa stal dieťaťom, maličkým, chudobným, jemným. Tým dieťaťom, ktoré pred 2000 rokmi prišlo na svet a „poznačilo“ dejiny, ešte aj dnes nás pozýva „rozbiť“ náš život, ten môj, tvoj, celé zranené ľudstvo dneška. A tento Ježiš „poznačí“, vstúpi, ukáže cestu jedinou stopou lásky, ktorá vie jedinečne premieňať aj najtvrdšie srdcia.
Koľko „tvrdosti“ na sklonku tohto roku: využivanie, prostitúcia, násilie, vojny, rozbité rodiny, droga, slová, za ktorými sa ukrývajú milióny ľudí so srdcom potupeným, zradeným, urážaným, vyhasnutým. A práve tam, ten výkrik bez slov z mnohých zlomených sŕdc dneška, ktorý vystupuje k Tebe, Bože, Otče, túžba zeme: „Príď Pane Ježišu!“
Príď, aby sme boli schopní čítať a prijať znamenia dnešných časov, znak, aby sa človek vrátil k Tebe. Príď, aby ľudstvo znovu sa vracajúc k Tebe odhalilo vzájomné bratstvo. Príď, aby sa rešpektoval a chránil život detí. Príď, lebo potrebujeme vložiť do srdca toho Otca, ktorého nám Ty prichádzaš zjaviť znepokojenie, utrpenie, hriech, sklamanie našich sŕdc. Príď, lebo Ťa potrebujeme, Boha, ktorý je Otcom, priateľom, láskou, ktorá čaká, pravdou, ktorá pozdvihuje, svetlom, ktoré osvecuje, slnkom, ktoré vychádza a zohrieva ľudské srdce. Skutočnými Vianocami si Ty, Ježiš a našimi opravdivými Vianocami je stretnutie s Tebou a v Tebe, Otče, aby sme znovu našli pravdu o nás samých. Pane, zohrej nám srdce v týchto Vianociach, aby tak „zohriaty“ Tebou sme vedeli zohrievať aj tých, ktorí sú blízko nás, veľakrát samotných a prázdnych.
Naplň nám srdce nádejou a istotou, že Ty si s nami aj tento rok špeciálnym spôsobom, aby si nám znovudaroval pohľad viery, aby si nás oslobodil z reťazí našich hriechov a daroval nám chlieb odpustenia. Aké je to pekné môcť uzavrieť tento rok s Tebou a môcť začať ten nový tiež s Tebou! S Tebou ... áno, toto sa mení a robí novými všetky veci. S Tebou ... toto je to, čo očakávaš od nás, aby naše srdcia, naše rodiny, celé ľudstvo sa mohlo znovzrodiť, navrátiť sa a usmievať sa, nadchýňať sa krásou stvorenia, prijať život detí ako najveľkolepejšieho Tvojho daru.
Prejdi blízko nás aj tento rok Pane a učiň, aby naše srdce v tejto chvíli bolo pripravené prijať a nechať sa objať Tvojou nekonečnou nežnosťou, roniť v Tvojom lone slzy životného trápenia, nechať sa naplniť Tvojim pohľadom, ktorý je schopný pozerať sa na svet očami detí. Áno, s Tebou ... a tak prídu skutočné Vianoce.

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku