ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Svätosť je živé stretnutie s Ježišom

Svätosť je cesta, je to dynamická skutočnosť. Prináša konkrétne ovocie, ktoré sa stáva láskou, podrobením sa, stratou vlastného života, aby druhí mohli spoznať Božiu lásku.
Svätosť nie je niečo abstraktné, ale je to živé stretnutie s Ježišom, ktorý sa stáva slúžiacimi rukami, bežiacimi nohami, dívajúcimi sa očami, darujúcim sa telom a krvou. Takto žiť má zmysel. Pretože nie si viac len ty sám, čo žiješ ale je to život Krista prebývajúceho v tebe a darujúceho sa bratom.
Teda majme odvahu, pustime sa do práce a nestrácajme čas. Ak chceš skutočne vedieť, kto si, spoznať všetky dary, ktoré máš a ktoré si ešte neobjavil, pokľakni pred Eucharistiu a tam ich odhalíš. Z Eucharistie sa rodí svätosť, rodí sa Cirkev. Cirkvou sme my, sú ňou mučeníci, ktorí sú nositeľmi viery v jeho vzkriesenie a milujú Ježiša, ktorý dal život za nás. Hľa, prečo je Cirkev živá, pretože existujú svätci, muži a ženy, deti, ktorí v Ježišovom mene sú verní až dokiaľ nedarujú svoj život, až do smrti za evanjelium. V ich srdci je živá istota, že Ježiš vstal zmŕtvych a prežívajú to, o čo nás on prosil. Svätci sú piliermi Cirkvi, ktoré nikdy nemôžu padnúť, pretože uprostred je láska, krv, telo, život, viera ... najprv Ježišova a potom tá naša.
V Cirkvi prijímame sviatosti, Božie slovo, Eucharistiu, všetko... ale aj my sme Cirkvou a teda „keď sme na rade“ aj my musíme mať odvahu trpieť s tým, ktorý trpí, radovať sa s tým, čo sa raduje. Je to pekný život, skutočný život, svätý život.
Odkedy Ježiš prišiel na svet, odkedy sa vtelený Boh objavil na zemi, všetko je sväté a všetci sú svätí. Je pekné vidieť, že my sme dnes v spoločenstve s tými mužmi a ženami, ktorí prežili svoj život v láske, v darovaní sa, v umučení pre Ježiša a bratov a dnes nás podporujú na ceste, aby sme aj my mohli prežívať ich radosť.
Svätí nám svedčia o tom, že aj keď život beží, láska s ktorou ho prežívame ostáva navždy ako hmatateľný znak, ako živá spomienka nejakého stretnutia schopného zmeniť svet a urobiť ho lúčom svetla na ceste všetkých.
Svätí nás vedú na ceste životom a učia nás, že život je márny, ak nie je darovaný Bohu a blížnym. Svojim svedectvom nám ohlasujú, že oveľa väčšia radosť pramení z darovania ako z prijímania, že jediným zmyslom života je Ježiš! Tak ako oni aj my ho nasledujme. Budeme mať opravdivú radosť vo vnútri a urobíme šťastnými ľudí okolo nás.

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku