ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

MLADÝMI NAVŽDY!

MLADÝMI NAVŽDY!
Ak existuje nejaká kategória ľudí, ktorí milujú, hľadajú a túžia po slobode, tak je to mládež. Mladí ľudia sú už unavení z masiek dospelých, hľadajú hodnovernosť, hľadajú čistotu, úsmev, radosť, ale toto všetko nie je niečo. Je to Niekto, je to Boh. Sloboda, ktorú hľadajú dnešní mladí, len ju nevedia rozpoznať, je Božia tvár. Kde sú modely, na ktoré môžu hľadieť? My, dospelí, čo ponúkame mladým? Čo im odovzdávame? Oni chcú vidieť vieru, lásku, štedrosť, chcú vidieť opravdivé obrátenie, ktoré sa rodí zo srdca. Sú unavení zo slov, ale vedia prijať pravdu o tom, čo vidia.
Milí mladí, vy ste narodení pre svetlo a svetlo je pravda, je ním Ježiš Kristus. S vašou opravdivo prežívanou, konkrétnou a skutočnou vierou musíte pomôcť nám, dospelým, vrátiť sa k hodnovernosti našej viery.
Mládež, vy máte srdce Krista, ktoré bije vo vás a Panna Mária je šťastná, lebo chcete nasledovať, ohlasovať a svedčiť o jej synovi Ježišovi. Vy ste budúcnosťou sveta, vy ste nádejou nového ľudstva a musíte mať odvahu vziať na seba túto zodpovednosť úplne. Vy ste novým svetlom sveta a preto vás prosím o odpustenie v mne všetkých nás, dospelých, za každý okamih, kedy sme vo vás vzbudili pohoršenie . Odpustite nám, pretože sme vás nechali kráčať v tme desať, dvanásť, osemnásť, dvadsaťpäť či tridsať rokov. Nevideli ste v nás skutočné svetlo. Odpustite nám a majte odvahu volať spolu s Ježišom: „Chcem byť svetlo sveta.“ Ak nie sme svetlom, sme temnotou. Ak nie sme láskou, staneme sa nenávisťou. Ak nie sme dialógom, sme mlčaním . Ak nie sme úsmevom, sme smrťou. Ježiš nám hovorí, aby sme boli svetlom, pretože vie, že ním môžeme byť. Nie je otázkou, či sa na to cítime alebo nie, ale je to našou povinnosťou, lebo jeho svetlo prebýva v nás!
Mladým je každý, kto sa neuzatvára len v tom, čo prežíva, ale cíti potrebu každý deň vstávať, lebo chce viac. Neuspokojí sa, pretože verí, že môže stále niečo lepšie urobiť, prežívať, darovať sa. Teda hovorím k všetkým, ktorí sa neuspokoja s tým, akí sú a ktorí zabudnú aj na vek a začnú skákať a tancovať, ktorí sa cítia mladými v srdci: „kým chceš byť?“. Nepýtam sa ťa: „Čo chceš robiť?“ ale „Kým chceš byť dnes, teraz, v tomto svete?“ Rozhodnime sa byť pokojom, odpustením, láskou,  pravdou, dialógom, jedným slovom rozhodnime sa byť tvárou a prítomnosťou Ježiša Krista. Pán vložil do našich sŕdc semienko dobroty, lásky, trpezlivosti, odpustenia a teraz hovorí nám mladým: „Nemajte strach starať sa o toto semienko. Žiť, svedčiť a byť mojou prítomnosťou vo vašich domovoch, medzi priateľmi, v škole, vo svete.“ Všetko, čo nás realizuje a robí nás šťastnými, Boh už zasial do našich sŕdc. Naučme sa teraz byť tým, kým skutočne sme, dobrí, štedrí, láskaví, milovníci života, opravdiví kresťania ... a ostaneme mladými navždy!

 

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku