ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Príď Duchu Svätý, príď k nám srkze Máriu!

Duch Svätý je Niekto kto vstupuje do nás, ale koľko priestoru mu nechávame, aby mohol pôsobiť v našom srdci, v našom živote?
Zamyslite sa nadtým, že ešte predtým ako sme sa prebudili do dnešného dňa, On už zažal svetlo, nechal vyjsť slnko, dal farbu prírode za nás. Sme natoľko vyprahnutí v láske, že veľakrát všetko sa zdá nemožné a napokon hodnotíme Boha našim smútkom, našou obmedzenosťou, našim egoizmom, našim strachom. Prečo nechápeme, že On je neprestajným úsmevom, večnou radosťou, ktoré sa chcú jednoducho usadiť v našom živote! Pán nechce meškať a nechať sa spoznávať len nami, ale je to práve Duch Svätý, ktorý Jediný je našim uzdravovateľom a hojiteľom rán. Pomáha nám vytvoriť v srdci priestor pre Boha, preto ho musíme prosiť s vierou.
Naše jestvovanie - stvorení inteligentných, slobodných, chcených sa stáva tou najkrajšiou vecou na svete, len ak prežívame pravdu nášho bytia, to znamená odzrkadľujeme sa v živote Boha, v Jeho Slove, v Duchu Svätom, aby sa toto všetko mohlo realizovať v plnosti. Nechajme sa objať týmto svetlom, týmto ohňom, touto láskou, pokojom. Všetko to, čo potrebujeme je Duch Svätý. On nám chce darovať dary, veľkolepé darčeky. Duch chce vykonať premenu nášho srdca, našej minulosti, hlbokých koreňov nášho života. Nehanbime sa viac pred sebou samými za naše chyby, náš hriech. Duch Svätý nás môže obnoviť práve ak prejde našimi ranami, cez naše zranenia. Každý cíti silnú túžbu vzývať ho: neostávajme pred Ním nemými a nezaujatými.
Duch Svätý nás túži pretvoriť začínajúc práve tam, kde nás život zranil. Musíme mu dať len povolenie na vstup a pôsobenie.
Duchu Svätý my potrebujeme oheň, byť zohrievaný tvojim ohňom. Zošli ho so svojim svetlom do toho prázdna, do tmavých oblastí, ktoré ešte nosíme v nás. Zošli svoje svetlo, lebo chceme byť ženami a mužmi šťastnými, pokojnými, dôveryhodnými, schopnými usmievať sa, hovoriť, rozprávať a prosiť o odpustenie, pretože len Ty môžeš vstúpiť a znovu v nás prebudiť túžbu po dobre a stretnutí sa s Tebou. Príď Duchu Svätý, príď k nám srkze Máriu!

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku