ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Vzkriesený Ježiš nás očakáva!

Radujme sa, pretože Ježišovo vzkriesenie je veľkolepou oslavou života! Len si pomyslite, ak by nedošlo k Jeho víťazstvu nad smrťou, nikdy by sme sa nespoznali, neboli by sme dnes tu. Veľkonočná vigília je najväčšou, najradostnejšou, najžiarivejšou nocou života, celého života, všetkých storočí, je to ten najvýznamnejší moment dejín: Ježiš opúšťa hrob a Jeho život víťazí nad každou smrťou a každým hriechom! Mladí ľudia z našej Komunity, aj napriek ťažkostiam na ceste k Svetlu, cítia v srdci túžbu opäť jasať, spievať, tancovať, oslavovať život – azda ešte nevedia prečo, ale už niečo tušia, niečo uvideli! Náhrobný kameň, ktorým bol uzavretý Ježišov hrob, bol uvedený do pohybu – silou lásky! Aj my sme boli uzavretí v tmavom hrobe, v strachu a v súžení. Dnes sa však už nemôžeme vrátiť do našich hrobov, musíme pozerať napred, pretože Ježiš vstal z mŕtvych a my sme ho stretli! Spoznali sme Spasiteľa, Vykupiteľa, Priateľa, Pána, ktorý je silnejší ako smrť. V ňom aj nás očakáva vzkriesenie. To je náš príbeh, to je pred nami, dnes, zajtra, navždy – vzkriesenie a večný život. Aby sme tomu verili, a to nielen hlavou, ale celým životom, potrebujeme prežiť konkrétnu skúsenosť lásky – je to láska venovaná bratom, ktorá ťa vzkriesi z mŕtvych! Koreň, z ktorého vyrastá strom lásky, sa nazýva utrpenie, a ovocím tohto stromu je vzkriesenie!
Neprestávajme oslavovať, dovoľme, aby bol Ježiš vzkriesený v nás. Rozhodnime sa prijať „prekvapenie“, ktoré Ježiš svojím vzkriesením pripravil pre každého z nás. Veľká noc je mimoriadny sviatok, „srdce“ života sveta, a Ježiš zamýšľa niečo pekné a dôležité pre každého z nás. Otvorme srdce a slobodne povedzme: „Pane, ty vieš lepšie ako ja, čo v tomto období najviac potrebujem.“ Ježiš to vie a chce nám dať tento dar. Otec mu dal na to moc, pretože zomrel na kríži a bol vzkriesený, aby vzkriesil aj nás!
Prajem vám všetkým požehnané Veľkonočné sviatky!

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku