ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Apríl

Staňme sa silnými v láske!

Kráčame v ústrety Veľkej noci, v ústrety srdcu našej viery - Ježiš zomrie a vstane z mŕtvych za nás. Kľaknime si pred krížom, pokloňme sa mu, prosme o dar súcitného srdca, ktoré je schopné dojatia pri pohľade na lásku Boha, ktorý dal všetko za nás. Nebráňme sa dojatiu pre Ježiša, tak ako on sa dojíma pre nás, keď trpíme, keď smútime aj pre drobnosť, keď nás trápi nejaká bolesť, strach, úzkosť... Netrpezlivo čaká na príležitosť, aby mohol všetko zobrať na seba.

Rozjímajme nad Ježišovým utrpením, trpme spolu s ním, plačme spolu s ním, rozcíťme sa spolu s ním. Takto sa z nás stanú muži a ženy čistého srdca, dobrí a milosrdní. Ak ostávame pred ním, naše srdce z kameňa sa premieňa na srdce z mäsa.

Ostaňme v tichu pred Ukrižovaným. Pán nám chce povedať dôležité veci pre náš život, ale my sa nikdy nezastavíme! Zastavme našu hlavu, naše fantazírovanie. Dajme pozor, aby sme nedovolili zlu vstúpiť do našich myšlienok, aby nás neodviedlo ďaleko od Pravdy a Dobra.

Krížová cesta musí mať dôležité miesto v našom duchovnom živote, pretože potrebujeme zvláštne milosti. Pochopíme to časom, ale na to, aby nás Ježiš mohol urobiť šťastnými, potrebuje aby sme teraz ostali s ním, hľadeli na jeho opuchnutú tvár, na jeho zbičovaný chrbát a celé telo, jeho hlavu pokrytú krvou a tŕňmi.

Nie je dobré, ak sme necitliví a materialistickí, musíme sa stať mužmi a ženami súcitnými, milosrdnými, dobrými, schopnými odpustiť druhým a sami sebe. Aby sme prežili túto Lásku, ktorá nás premieňa, musíme rozjímať, pozerať, skúmať, vstúpiť do vnútorného sveta Ukrižovaného.

S pohľadom upretým na Ukrižovaného budeme schopní prijať tŕne, ktoré nás občas v živote zraňujú, prijmeme bolesť, pretože sme pozerali čistými očami a so súcitom na kríž.

Toto pôstne obdobie musí prepuknúť do Vzkriesenia, ktoré bude samý oheň, samá Láska, Láska, Láska - láska v nás, láska v našich očiach, láska na tvári, láska v práci. Láska je podstatou nášho žitia. Veľa vecí robíme len preto, lebo musíme. Takto nič nezískame, nemeníme sa, pretože ostávame bez toho, čo je podstatné, bez podstaty života, ktorý pramení z Lásky.

Snažme sa, aby bol Ježiš rád medzi nami – modlime sa, prežívajme krížovú cestu spolu s ním, v jednote s ním. Chceme mu pomôcť niesť Jeho kríž, ktorý je krížom celého ľudstva, krížom všetkých detí sveta, krížom všetkých starých ľudí, ktorí umierajú opustení s veľkou úzkosťou a strachom, kríž chorých mladých ľudí, rozdelených rodín, narkomanov, kríž našich rodín, kríž krajín poznačených vojnovým konfliktom, kríž všetkých. Celé ľudstvo má nejaký kríž a my chceme zmierniť ich utrpenie tým, že pomôžeme Ježišovi, povieme mu: „Ježišu, dôveruj mi, chcem ti pomôcť niesť tvoj kríž, kríž všetkých ľudí.“

Prežívajme toto obdobie s láskou. Skoncujme s povrchnosťou, s kritikou, s ohováraním, naučme sa mať sa radi. Toto nám otvorí dvere Raja, pripraví nás na príchod vzkriesenia, na Veľkonočnú nedeľu: láska, ktorú máme voči našej matke, nášmu otcovi, našim bratom, našim sestrám, láska pre našich blížnych, pre tých, ktorí žijú s nami.

V poslednej etape pôstneho obdobia, ktorá nás vedie k Veľkej noci, prosme Ježiša o tento dar: aby sme sa stali silnými v láske!

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku