ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Február

Život je prekrásny a ja som veľmi spokojná, že žijem.

V prvom rade sa túžim poďakovať mojej mame a môjmu otcovi, pretože mi dali život a potom ďakujem všetkým za to, že nie som sama. Obklopuje ma vzácny život mnohých ľudí... Je nás veľa tých, ktorí sme boli stvorení a sme milovaní!

Vedzte, že život musíme jednoducho prijať, prijať ho a tešiť sa z neho.

Stáva sa, že občas sa prestaneme usmievať, pretože si myslíme, že nie sme milovaní. Ale to nie je pravda! Je tu nesmierna a verná Láska, ktorá je s nami a pre nás!

Preto otvor dvere, aby mohlo dovnútra preniknúť svetlo, aby si mohol vidieť toto svetlo!

            Dovoľ, aby preniklo aj do tých najtajnejších zákutí srdca a v určitej chvíli tento lúč svetla nájde cestu k tomu, aby povedal aj tebe, ktorý sa cítiš odmietnutý: „Milujem ťa, milujem ťa až do zbláznenia!“

            Je to dar od Toho, ktorý nás stvoril – stačí, aby sme mu otvorili dvere. Je na nás, aby sme ho prijali a povedali „Áno, nech sa tak stane.“ A keď sme plní lásky, zároveň prekypujeme šťastím a máme chuť darovať radosť všetkým ľuďom, „vyhrnúť si rukávy“ a slúžiť životu.

            V prvom rade však slúž sebe samému, svojmu životu. Skôr ako vyjdeš z domu, usmej sa na svoj život a dovoľ, aby ti tento úsmev dal novú tvár, vyrovnanú, tvár vyžarujúcu pokoj a vďačnosť za všetko to, čo ti Pán dal.

            Vtedy „vstúpiš“ do života, budeš schopný darovať seba samého, slúžiť aj druhým ľuďom, vynahradiť Lásku, ktorú si prijal. Toto je „zákon“ Lásky. Ak ju nedávaš, vtedy ju ani nerozpoznáš, nedokážeš si uvedomiť, koľko jej dostávaš... Potom začneš vymýšľať spôsob, akým ju nájsť, hľadáš ju ktovie kde, žobroníš o náklonnosť, o porozumenie, o úctu... Ale toto je závislosť a egoizmus, je to smrť srdca!

            Znamená to, že keď sme trochu zatrpknutí a uzavretí, je to preto, lebo nemilujeme a neslúžime. V tom je koreň nášho smútku.

            Všetci sme zažili túto skúsenosť, ale dnes si môžeme vybrať, pretože sme zároveň prežili radosť, nádej, dobro, sebadarovanie!

            Niekedy sa môže zdať, že toto všetko pohasína, že to bol iba sen... ale to nie je pravda. Narodili sme sa, aby sme milovali, nie aby sme žobrali o lásku. Skúsili sme, že Ten, ktorý nás stvoril, nám dáva Lásku bez obmedzenia. On je nevyčerpateľným prameňom Života.

            Urobme tieto kroky pravdy a odvahy. Pán koná veľké veci. Vykonal ich a ešte ich vykoná, pre nás a pre všetkých, ktorí mu otvoria dvere svojho srdca.

            „Tajomstvom“ je dôvera v Neho a viera, ktorá, ako hovorí Ježiš, prenáša hory. Tá pevná viera, ktorá je dobrom, je silou, je slobodou, je láskou, je službou, je úžasom... je životom!

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku