ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Január

Som stále viac presvedčená o tom, že jediným prameňom života je Boh. A my sme sa zrodili z tohto prameňa Svetla. Aj keď si to plne neuvedomujeme, láskyplná Božia náruč objíma celý náš život. Každý náš nádych a výdych je Božím dychom, ktorý vanie vo vnútri v nás.
Aj dnes môžeme prežiť stretnutie s týmto Bohom, ktorý sa sám od seba chcel zjaviť v „plnosti“ časov skrze Slovo Otca, ktoré sa volá Ježiš z Nazaretu. On nám práve teraz zvestuje, že náš život je Bohom milovaný. Preto máme možnosť čerpať z celej pravdy nášho vyznania viery, aby sa viera mohla premeniť na lásku, ktorá kráča, ktorá sa daruje. Nestačí iba veriť, poznať Boha vo svojej mysli. Nielen rozumom, poznaním môžeme zažiť Boha, ale ako povedal svätý Ján Evanjelista, On je Láska. Boh sa nám zjavil ako dar lásky a to konkrétnymi skutkami lásky.
Tieto dni mi v mysli znejú slová: „Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal vo tmách.“ Máme istotu že ak veríme v neho, neostaneme v tmách. Neexistuje iba tma noci. Je aj iná tma, tma našej nespokojnosti, tma nášho duševného zmätku, nášho strachu, našich únikov. Ak prežívame tieto skúsenosti, znamená to, že nám chýba viera, že v Neho neveríme, pretože On „prišiel na svet ako svetlo“. Svetlo predovšetkým pre ten „svet“, ktorým je náš vnútorný život.
Máme v sebe svetlo a je ním Božie slovo. Ježiš nás „nevodí za nos“, Ježiš je pravda. Ak existuje niečo naozaj konkrétne, ľudské, hlboko ľudské, čo ti pomôže žiť naplno tvoju ľudskosť ženy či muža, je to práve Božie slovo. Pretože sa nejedná iba o hlasom vyslovené slovo, ale je to Život nášho života, Telo nášho tela. Ono je podstatou nášho bytia, je cestou ku skutočnej slobode. Často si kladiem otázku: „Ako je to možné, že ešte máme tak veľa strachu? Ako je na tom naša viera?“.
Láska a Božie svetlo vyháňajú strach, pretože „v Láske niet strachu“. Láska plodí dôveru a dôvera plodí pokoj.
Na začiatku tohto nového roka s radosťou obnovme našu dôveru v Božiu lásku, ktorá sa nám ponúka skrze ruky Márie. Opakujme si dňom i nocou v našej mysli, v našom srdci a v každej situácii, ktorú prežívame: „Ježišu, dôverujem Ti“, s istotou že každý okamih nášho žitia bude prežiarený Jeho svetlom. Všetkým prajem šťastný nový rok!

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku