ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

November

Svätci nám ukazujú cestu pravej radosti, pravej slobody. Títo muži a ženy každej historickej doby a každého miesta objavili pravý poklad života – stretnutie s Bohom, ktoré v nich prebudilo nekonečnú energiu lásky, prorocké intuície, silu modlitby a ticha, zázraky dobročinnosti, životy naplno venované dobru.
Dosvedčujú nám, že hoci život pominie, Láska s ktorou ho žijeme ostane navždy ako nezmazateľný znak, ako živá pamiatka na stretnutie, ktoré dokázalo zmeniť život a učiniť z neho lúč svetla pre cestu všetkých ľudí.
Sú to naši starší bratia a sestry, naši príbuzní, ktorí žijú v skutočnej domovine, ktorá očakáva nás všetkých, vo večnom živote Neba, ktorý nie je ničím iným ako Láskou bez „úradných hodín“, Láskou nekonečnou, bez hraníc. Ale táto ich príslušnosť k „Nebu“ z nich urobila mužov a ženy naplno vtelených do histórie, s nohami pevne na „zemi“, s rukami pripravenými slúžiť, s ohnutým chrbtom skláňajúcim sa k službe a starostlivosti o druhých, s pohľadom plným nádeje.
Je pre nás veľkým darom mať pred sebou príklady svätých z rôznych krajín a z najrozmanitejších okolností života, bohatých i chudobných, mužov i ženy, dospelých i deti, rehoľníkov, laikov a rodiny.
Svätí na univerzitách a na uliciach, v nemocniciach a v kláštoroch, v rozvinutých krajinách aj v tých chudobných, vo veľkomestách i na púšti.
Sú takí svätí, ktorí už tu na zemi vykonali veľké diela a potom sú iní, ktorí prežili zdanlivo bezvýznamný, jednoduchý život v ústraní a v tichu, ale nakoniec sa ukázalo, že ich život bol plný Božej prítomnosti, ktorá z týchto „maličkých“ mužov a žien urobila veľkých a nezabudnuteľných svedkov Lásky, ktorú spoznali a žili s nesmierne veľkou intenzitou.
Svätosť je súčasťou kresťanského srdca, patrí nám, je to náš odev, je to plná realizácia nášho života. Je to cesta Lásky, ktorá sa stáva darom v jednoduchosti života, ktorý objavil svoju plnosť.
Svätí nás sprevádzajú cestou života a hovoria nám, že ak nedarujeme život Bohu a bratom, premárnime ho! Svojim životom nám zvestujú, že „blaženejšie je dávať, ako prijímať“, že jediným pravým zmyslom života je Ježiš!

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku