ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Október

Byť naozajstnými misionármi znamená predovšetkým „opakovať“ Ježiša.

On bol skutočným, veľkým misionárom Otca – vynaložil úsilie, vzdal sa svojej božskej prirodzenosti a prijal našu úbohú ľudskú prirodzenosť, trpel pre nedostatok spánku, hlad, prenasledovanie, poníženie... presne tak ako my.

V prvom rade musíme veriť v tento prameň Lásky a Života, ktorým je Ježiš z Nazaretu. Dal za nás seba samého a urobil to slobodne, s radosťou, s odvahou, s veľkou Láskou.

Teraz môžeme načerpať z Jeho života, aby sme mohli darovať náš život všetkým tým, ktorých stretávame. Všetci sme teda povolaní byť misionármi, žiť misiu, túto neobyčajnú a očarujúcu púť, ktorá nás vyvedie z uzavretosti do seba samých, púť sebadarovania sa z Lásky. Sú takí, ktorí si myslia, že byť misionármi znamená vydať sa do ďalekých zemí a tam pomáhať chudobným, ale v skutočnosti toto je iba výhovorka. Klameme seba samých a druhých ľudí, aby sme mohli ostať uzavretí v našom sebectve, v našom strachu, v našich myšlienkach. Preto konáme dobro jedine vtedy, ak na oplátku získame určité osobné uspokojenie, ale toto je obrovský omyl, znamená to umenšiť našu ľudskosť so všetkými darmi, ktoré sa nám dostali od Boha.

Pomôžme nášmu blížnemu tým, že vložíme úsilie nielen do toho, čo robíme, ale hlavne do toho, kým sme. Byť misionármi znamená vstúpiť do seba, poznať svoj život, žiť ho v plnosti a darovať ho s Láskou a pre Lásku, s nehou, trpezlivosťou, radosťou, s odvahou, s nadšením a s istotou v srdci, že takto získame na oplátku sto, tisíc životov... pretože to prisľúbil Ježiš.

Keď sa človek spolieha iba na vlastné sily, nie je schopný nezištne milovať, bez postranných záujmov, a práve preto byť skutočnými misionármi znamená „mať otlaky na kolenách“, vložiť do stredu svojho bytia modlitbu, rozhovor s Ježišom.

Chceme byť misionármi, ktorí seba samých a svoje dielo zverujú Panne Márii. Ona vedela, ako vychovávať, formovať, ako milovať a slúžiť, vedela chrániť a zastať sa svojho Syna Ježiša, prvého a pravého Misionára. Prosme Kráľovnú Misií, aby orodovala za našu Matku Cirkev a za jej univerzálnu misiu v dnešnom svete.

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku