ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Máj

Elvira-maggio.jpgKeď sa modlíme „Anjel Pána zvestoval Panne Márii“, mali by sme vo viere vidieť ten jas, tú žiaru ktorá prenikla do domčeka Márie a predstaviť si ju, ako užasnutá počúva radostnú zvesť  a ako vyslovuje svoje „áno“...
To čo sa udialo v nej, dnes sa uskutočňuje vo vnútri v nás. Začnime sa modliť ruženec so zápalom, s veľkou radosťou, s veľkou láskou ktorá sa rodí v hĺbke srdca. Dovoľme, aby tento rok v mesiaci máj rozkvitlo každý deň niečo nové, svieže, podobne ako aj v prírode, v ktorej sa všetko premieňa na krásu, na radosť. Každý deň vypučí nový kvet, zakaždým krajší, žiarivejší, voňavejší. Pokúsme sa modliť ruženec celým srdcom. Nesmierne veľa ľudí potrebuje Božiu pomoc, preto si musíme vziať k srdcu celé ľudstvo, a to práve prostredníctvom modlitby.
Naučme sa modliť ako zaľúbení! Mária chce v nás vidieť lásku, nehu, úžas. Máme šťastie, pretože môžeme žiť vieru, lásku, nádej, radosť.
Keď sa modlíme ruženec, každý deň sa znovu zrodíme skrze lásku Márie. Zatiaľ čo my sa modlíme, ona nás znovu „privádza na svet“ aby sme žili tak, ako to chce Ježiš.
Panna Mária povedala svoje „áno“ v ústraní, nikto o tom nevedel, nikto ju nevidel. Aké je krásne konať dobro bez toho, aby sme sa chceli ukázať pred druhými. Božie veci sa rodia v tichu a ústraní. Veľké veci, dôležité veci, tie ktoré sú naozaj potrebné pre život a pre večnosť, tie nepočuť, nerobia hluk, nespôsobujú senzácie.
Prežívajme tento mesiac spolu s Máriou, v jednoduchosti a pokore, v radosti a s úsmevom, s úsmevom ktorý môžeš darovať každému človeku - možno je v tej chvíli smutný. Snažme sa robiť dobre malé veci. Musíme vložiť celú našu bytosť do toho, čo je malé, čo sa zdá byť bez hodnoty, pretože skutočnou hodnotou sme my sami, je to naša láska ktorá dáva hodnotu veciam. Vďaka malým veciam potom uvidíme aj tie veľké, najmä „veľké veci“ ktoré chce žiť Pán spolu s nami. Tak pusťme sa do toho, začnime krásny mesiac máj s elánom, je to mesiac kvetov, mesiac ktorý hovorí o pôvabe Márie...
Ktovie koľko zázrakov, koľko milostí vyprosí Mária tento mesiac pre ľudstvo, pre nás, pre vaše rodiny. Verme tomu, pretože Panna Mária je verná.
Majme tento mesiac osobitnú lásku k Márii, hľaďme na ňu očami plnými nehy, s úsmevom. Keď budeme pozerať do jej očí, nájdeme v ich svetle samých seba.

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku